I-ZO Nederland waarschuwt: webmodule is niet op orde voor een pilotfase

8 oktober 2020, 16:06

De webmodule is niet neutraal, leidt tot onrust in de markt en voldoet niet aan de huidige jurisprudentie. I-ZO Nederland waarschuwt dat de online tool waarmee opdrachtgevers bepalen of ze een zzp’er mogen inhuren dus aangepast moet worden, voordat een pilot kan beginnen.

› lees bericht

I-ZO Nederland neemt verantwoordelijkheid voor regulering flexmarkt

29 september 2020, 14:35

Dit najaar zal de Tweede Kamer zich buigen over een aantal belangrijke rapporten die in opdracht van de regering zijn gemaakt. Het gaat om het Rapport De Positie van Uitzendwerknemers van SEO en het Rapport van de Commissie Regulering van werk. › lees bericht

FD: In een crisis hebben we de flexmarkt harder nodig dan ooit

29 september 2020, 14:29

Keer op keer ontbreekt in politieke debatten een onderkenning van de werkelijke dynamiek van de flexbranche. Het reguleren van flex om uitwassen aan de onderkant van de markttegen te gaan, heeft een sterke negatieve invloed op hoe organisaties gebruik kunnen maken van hoger opgeleide zelfstandigen. Dat heeft invloed op hun wendbaarheid. Politici zien dit niet in. › lees bericht

Goodweek ZZP : Corona bewijst belang van sociaal vangnet voor ZZP’er

7 september 2020, 08:31

De corona crisis laat zien hoe het mis kan gaan als veel ZZP’ers plotseling geconfronteerd worden met minder inkomsten. Dat stelt zelfstandigenplatform Goodweek ZZP op basis van de laatste TOZO-cijfers. Bijna een derde van de zelfstandigen maakt gebruik van deze noodregeling. Zeker nu het kabinet volgend jaar opnieuw snijdt in de belastingvoordelen, moet de ZZP’er zelf in actie komen en voor zijn eigen sociale vangnet zorgen.

› lees bericht

Nieuwe naam, zelfde élan: “Juist nu is het belangrijk dat we onze stem in Den Haag laten horen”

29 juni 2020, 15:49

Deze week verandert het Platform zzp-dienstverleners haar naam in I-ZO Nederland, in een periode dat het belang van goede vertegenwoordiging van branchepartijen in Den Haag groter is dan ooit. Het is topdrukte voor voorzitter Josien van Breda, want zowel de contacten met de leden van I-ZO Nederland als met de politiek zijn intensief. De intermediairs maken zich zorgen, merkt ze: “De voornaamste oproep van onze leden is om nieuw beleid, en dus ook de webmodule, uit te stellen. De markt moet in alle rust weer op krachten kunnen komen.”

› lees bericht

‘Veel onbekendheid in Den Haag over belangrijke rol zzp-intermediairs’

29 juni 2020, 14:49

In de rapporten van de commissie Borstlap en het recente onderzoek naar Driehoeksrelaties klinkt kritiek door op de rol van intermediairs en, meer specifiek, op tussenkomst met zzp’ers. ‘Onbekend maakt onbemind’, zo stellen de NBBU, Bovib en I-ZO Nederland. In de aanloop naar het arbeidsmarktdebat in de Tweede Kamer presenteren de brancheorganisaties daarom gezamenlijk een factsheet om meer bekendheid te geven aan het werk van zzp-intermediairs. In dit interview lichten zij toe waarom die boodschap aan Den Haag zo belangrijk is.

› lees bericht

Onze standpunten mbt uitkomsten AO 17 juni

29 juni 2020, 14:37

Naar aanleiding van het AO in de Tweede Kamer over zzp, stuurde voorzitter Josien van Breda een mail naar de deelnemers van het Platform Zzp-dienstverleners (red.: het voormalige Platform zzp-dienstverleners is  geworden: I-ZO Nederland). Lees hier de tekst.

› lees bericht

De opmerkelijke successen van vloggende recruiter Gözde Yilmaz

15 april 2020, 11:42

In een markt als de IT, waar recruiters vechten om de beste kandidaat, slaagde Gözde Yilmaz erin de rollen om te draaien: Kandidaten zochten haar op, in plaats van andersom. Het geheim? Social media. Een gesprek met de bekendste ‘vloggende recruiter’ van Nederland.

› lees bericht

Eindrapport Commissie Regulering van Werk

23 januari 2020, 13:12

Vandaag presenteert de Commissie Regulering van Werk haar lang verwachte advies over de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt. › lees bericht

Eenmanszaak? Factureer nu met uw nieuwe btw-id

22 januari 2020, 16:45

Sinds 1 januari 2020 geldt het nieuwe btw-identificatienummer (btw-id) voor eenmanszaken. Ondernemers met een eenmanszaak moeten hun btw-id vanaf 1 januari gebruiken op facturen, website en bij internationale handel. › lees bericht

Jaarplan 2020

31 december 2019, 16:00

Zzp-dienstverleners vormen de onmisbare schakel tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Want zzp-dienstverleners brengen de perfecte match tot stand, zorgen dat de gemaakte afspraken passen binnen huidige wet- en regelgeving en hebben oog voor de belangen van opdrachtgevers en zzp’ers. › lees bericht

Voorbereidingen btw-id door ondernemers met een eenmanszaak in volle gang

12 december 2019, 16:29

Vanaf 1 januari 2020 geldt het nieuwe btw-identificatienummer voor ondernemers met een eenmanszaak. Met dit nieuwe btw-id is de privacy van ondernemers beter beschermd. › lees bericht

Werkgevers en werknemers zien nieuwe zzp-wetten niet zitten

28 november 2019, 15:42

Volgens de Stichting van de Arbeid zijn de nieuwe voorstellen voor zzp-wetgeving onuitvoerbaar en visieloos, en moeten daarom worden ingetrokken. Het gaat om de voorstellen Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring. › lees bericht

Zzp’ers in de zorg, hoe de wet achter de praktijk aanhobbelt

27 november 2019, 15:52

Met een groep zzp-dienstverleners in de zorg kom ik regelmatig samen om te spreken over de ontwikkelingen in hun branche. De laatste keer was de Belastingdienst te gast. Opnieuw werd duidelijk hoe complex de sector in elkaar zit. Want waarom zijn er eigenlijk zoveel zzp’ers bij gekomen de laatste jaren en groeit dat aantal nog steeds? › lees bericht

Nieuws over de webmodule

27 november 2019, 15:23

Duidelijkheid nog ver weg

Op vrijdag 22 november 2019 is de vierde voortgangsbrief van de minister van SZW verschenen. Welk nieuws heeft minister Koolmees in petto voor zzp-dienstverleners? Wij geven je graag een samenvatting. › lees bericht

Advies commissie Regulering van Werk

14 oktober 2019, 11:08

Minister Koolmees van SZW heeft de Tweede Kamer laten weten dat het advies van de commissie Regulering van Werk eind januari 2020 te verwachten is. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het advies op 1 november 2019 gereed was. › lees bericht

Position Paper voor de commissie Regulering van Werk

14 oktober 2019, 11:03

Hier vind je onze position paper voor de commissie Regulering van Werk.

De Belastingdienst start deze maand met verscherpt toezicht

7 oktober 2019, 11:15

De Belastingdienst heeft onlangs het volgende bericht op de eigen website geplaatst over verscherpt toezicht in het kader van de controle op de Wet DBA. › lees bericht

TCP

19 september 2019, 08:26

Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij TCP heeft het Platform zzp-dienstverleners een enquête gehouden onder zijn deelnemers. › lees bericht

Zzp’ers in de zorg, zorg van de intermediairs?

19 september 2019, 08:22

Op maandag 9 september jl. kwam een groep van ongeveer tien leden van het Platform zzp-dienstverleners en de ABU bijeen om te praten over de groei van het aantal zzp’ers in de zorg. Actiz en Solo Partners waren aanwezig om hun visie over dit onderwerp te delen met ons.

› lees bericht

Geslaagde meet-up Platform zzp-dienstverleners

18 september 2019, 15:23

Op donderdag 12 september jl. organiseerde het platform een bijeenkomst (red.: het voormalige Platform zzp-dienstverleners is  geworden: I-ZO Nederland). Deze keer waren we te gast bij USG People in Almere. Er waren meer mensen op afgekomen dan dat we deelnemers hebben. Met de interesse voor het platform zit het dus wel goed.
Gastspreker was de ACM die de aanwezigen meenam in de nieuwe concept Leidraad tariefafspraken zzp’ers. › lees bericht

Prinsjesdag 2019: de belangrijkste zzp-voorstellen

18 september 2019, 14:57

Kabinet wil in 2020 meer mensen aan het werk helpen en houden

Werk is niet alleen de sleutel tot een inkomen, werk zorgt ervoor dat mensen ook echt mee kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft het kabinet komend jaar extra aandacht voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. › lees bericht

Presentaties Deelnemersbijeenkomst 12 september 2019

17 september 2019, 15:17

Op donderdag 12 september jl. organiseerde het Platform zzp-dienstverleners een deelnemersbijeenkomst. De presentaties vind je hieronder. › lees bericht

Nieuw btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020

12 september 2019, 10:36

De Belastingdienst is druk bezig om het huidige btw-nummer van eenmanszaken/zzp‘ers te veranderen. De Belastingdienst heeft gekozen voor een tussenoplossing, waardoor je in de praktijk twee nummers gaat gebruiken. Je huidige btw-nummer (omzetbelastingnummer) wordt gebruikt binnen de Belastingdienst voor de aangifte omzetbelasting en het nieuwe nummer (btw-identificatienummer) is voor de facturen, websites en voor handel binnen de EU. › lees bericht

Over zelfstandig 3.0

31 juli 2019, 10:59

De wereld verandert in een rap tempo. Grote ontwikkelingen als digitalisering, blockchain en kunstmatige intelligentie hebben impact op de economie, op het vakgebied waarin je werkzaam bent, op de werkzaamheden die je verricht. › lees bericht

ACM staat prijsafspraken van zzp’ers toe

24 juli 2019, 10:05

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen collectief afspraken maken over hun beloning om aan een minimuminkomen te komen. Dat staat te lezen in de concept Leidraad tariefafspraken zzp’ers. Deze Leidraad sluit aan bij de initiatieven van het kabinet om de positie van zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren. De concept Leidraad is gisteren gepubliceerd. Het betreft op dit moment een consultatiedocument.
› lees bericht

Nieuw btw-nummer vanaf 1 januari 2020

23 juli 2019, 10:01

De Belastingdienst is druk bezig om het huidige btw-nummer van eenmanszaken te veranderen in een nummer dat niet meer te herleiden is naar een persoon. Het huidige btw-nummer is namelijk in strijd met de privacywet. De Belastingdienst heeft gekozen voor een tussenoplossing, waardoor je in de praktijk twee nummers gaat gebruiken. Je huidige btw-nummer (omzetbelastingnummer) wordt gebruikt binnen de Belastingdienst voor de aangifte omzetbelasting en het nieuwe nummer (btw-identificatienummer) is voor de facturen, websites en voor handel binnen de EU. › lees bericht

ZEA resultaten 2019 bekend

4 juli 2019, 13:45

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland. TNO en CBS voeren de ZEA gezamenlijk uit, in opdracht van het ministerie van SZW. De enquête resultaten 2019 zijn gepubliceerd.

› lees bericht

Kamerbrief Toezicht Arbeidsrelaties

4 juli 2019, 13:39

Vorige week hebben minister Koolmees en staatssecretaris Snel de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de toezichtstrategie arbeidsrelaties en de afbouw van het handhavingsmoratorium.

› lees bericht

Voortgangsbrief uitwerking maatregelen werken als zelfstandige

27 juni 2019, 14:27

Minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Snel (MinFin) hebben afgelopen maandag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.
› lees bericht

Discussienotitie en OESO-rapportage

21 juni 2019, 15:22

De voorzitter van de Commissie Regulering van Werk heeft gisteren de discussienotitie over de toekomst van werk aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

› lees bericht

Principeakkoord over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel

5 juni 2019, 15:41

Het kabinet heeft woensdagochtend samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord gepresenteerd over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel.

Voor zelfstandigen bevat dit principeakkoord ook een paar belangrijke maatregelen. We hebben ze voor je op een rijtje gezet. › lees bericht

WOB-besluit rapportage over Toezichstplan Arbeidsrelaties

29 mei 2019, 15:05

Op 9 mei jl. heeft het ministerie van Financiën een besluit genomen op het WOB-verzoek over rapportage Toezichtplan Arbeidsrelaties. Dit WOB-verzoek is gedeeltelijk toegewezen. › lees bericht

Stand van zaken arbeidsmarktbeleid

29 mei 2019, 14:47

Afgelopen vrijdag heeft minister Koolmees (SZW) het “spoorboekje” gepubliceerd. Hierom was gevraagd tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans in de Eerste Kamer door Kamerlid Ester (CU). In dit “spoorboekje” zet de minister de samenhang uiteen van dit wetsvoorstel met alle andere lopende voorstellen voor de arbeidsmarkt. Over het werken als zelfstandige merkt de minister het volgende op. › lees bericht

Commissie Regulering van werk

20 mei 2019, 15:41

De Commissie Regulering van werk is een onafhankelijke commissie onder leiding van Hans Borstlap. De commissie onderzoekt op verzoek van het kabinet of de regels die gelden rondom het verrichten van werk nog passen bij de manier waarop we werken, nu en in de toekomst. › lees bericht

PvdA wil een Europees minimumtarief voor zzp’ers

2 mei 2019, 15:53

Een einde aan nul-urencontracten en een minimumtarief voor zzp’ers. In heel Europa. De PvdA trapt vandaag een campagne hiervoor af. Agnes Jongerius (PvdA) lanceert haar plan op de Dag van de Arbeid, samen met de website ‘Nederland Flexland’. › lees bericht

Betalingstermijn van grote ondernemingen voor het mkb en zzp’ers nog dit jaar aanpassen?

2 mei 2019, 15:20

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wil de wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, mogelijkerwijs verlagen naar dertig dagen. Op grond van de Wet betalingstermijnen grote bedrijven is op dit moment de betalingstermijn maximaal 60 dagen, mits aan voorwaarden wordt voldaan.

› lees bericht

Verslag Deelnemersbijeenkomst 18 april 2019

25 april 2019, 14:23

Op donderdag 18 april jl. organiseerde het Platform zzp-dienstverleners een deelnemersbijeenkomst. Het verslag van deze bijeenkomst vind je op de website van Flexnieuws.

Brief minister SZW over arbeidsongeschiktheidsrisico’s bij ondernemers

25 april 2019, 11:16

De minister van SZW heeft de Tweede Kamer (Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een afschrift gezonden van een brief over arbeidsongeschiktheid bij ondernemers. De volgende onderwerpen komen daarbij ter sprake: de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV), de fiscale voorziening, de fiscale oudedagsreserve (FOR) en nieuwe fiscale faciliteiten. › lees bericht

Onderzoek naar Goed Opdrachtgeverschap

25 april 2019, 10:14

Twee masterstudenten van de Universiteit Tilburg doen onderzoek onder freelancers naar Goed Opdrachtgeverschap. Hierover is een artikel verschenen en gepubliceerd op de website van ZiPconomy.

Waar of niet waar: er zijn veel gedwongen zzp’ers

11 april 2019, 12:51

Volgens minister Koolmees (SZW) is het onzin dat veel zzp’ers dat onvrijwillig zijn. Heeft de minister hier gelijk? Is het inderdaad onzin dat er veel onvrijwillige zzp’ers zijn. ZiPconomy heeft een factcheck gedaan en komt tot dezelfde conclusie als de minister.

Kabinet vraagt hulp van opdrachtgevers bij uitwerken webmodule

11 april 2019, 12:47

Het kabinet roept de hulp in van opdrachtgevers bij het verder uitwerken van de webmodule die wordt ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe zzp-maatregelen. Opdrachtgevers ontvangen een oproep om hun praktijkervaringen te delen, zodat de webmodule in de toekomst zo goed mogelijk werkt. › lees bericht

Beoordeling moties VAO Arbeidsmarktbeleid

13 maart 2019, 17:18

Middels een brief aan de Tweede Kamer hebben de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën gereageerd op de drie moties die zijn ingediend in het VAO Arbeidsmarktbeleid van 6 maart jl. die betrekking hebben op de Belastingdienst. › lees bericht

De Wet DBA: Hoe werkt die?

6 maart 2019, 15:32

Voor meer informatie over de werking van de Wet DBA zie de website van de Belastingdienst.

Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties

6 maart 2019, 15:29

De staatssecretaris van Financiën heeft gisteren een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de uitgevoerde bedrijfsbezoeken bij opdrachtgevers in het kader van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties› lees bericht

Webinar ZiPconomy

20 februari 2019, 14:49

Op ZiPconomy is een heldere en korte samenvatting te vinden van het webinar dat Ellen van Wijk en Lisette van Rossum donderdag 14 februari jl. hebben gegeven. In dit webinar werd aandacht besteed aan het feit dat de definitie van een zzp’er per onderzoek verschilt en dat is verwarrend. Bovendien maakt het discussies over zelfstandig ondernemers alleen maar moeilijker. Je vind de samenvatting hier. › lees bericht

Zzp-certificaten zelfstandigheid zijn misleidend

13 februari 2019, 12:30

Zzp’ers kunnen certificaten kopen om aan potentiële opdrachtgevers te tonen dat ze zelfstandig zijn. Opdrachtgevers willen geen kans lopen iemand in te huren die de Belastingdienst zal aanmerken als een verkapte werknemer. Dat zou naheffingen (loonheffing en sociale premies) kunnen opleveren. › lees bericht

Oproep: verstrekken van logo’s en webadressen

7 februari 2019, 15:34

Wij hebben nog niet alle logo’s en webadressen gekregen van de deelnemers voor de website van het platform. Wij verzoeken je vriendelijk deze zo snel mogelijk te mailen aan Musette Govers, govers@abu.nl.

Oproep: deelnemers gezocht voor Werkgroep marktinformatie

7 februari 2019, 15:15

Deelnemers van het platform hebben ook behoefte aan marktinformatie. Welke informatie wil je als lid graag hebben? Welke informatie kan je zelf aanleveren? Hoeveel bedragen de kosten om de verkregen informatie te verwerken tot bruikbare marktinformatie? Een werkgroep gaat zich over deze en andere vragen buigen. › lees bericht

Oproep: deelnemers gezocht voor Werkgroep doorontwikkeling platform

7 februari 2019, 14:57

In 2018 zijn we met een groepje deelnemers begonnen aan de bouw van het Platform zzp-dienstverleners. Het platform is een initiatief van de ABU en op dit moment zijn we een informeel netwerk, grotendeels gefinancierd door de ABU. In 2020 willen we als platform onze (zelfstandige) positie bereikt hebben. Dat roept een aantal vragen op: welke activiteiten en diensten biedt het platform aan? Welke rechtsvorm kiezen we? Hoe ziet het verdienmodel eruit?

› lees bericht

Commissie Regulering van Werk gestart

21 januari 2019, 16:59

De commissie Regulering van Werk die de toekomst van werk gaat onderzoeken, is gestart. De onafhankelijke commissie bestaat uit 10 experts. De commissie is gevraagd uiterlijk 1 november 2019 te rapporteren over haar advies.

Lees bericht 

Advies Commissie deskundigen BSN en btw-identificatienummer

21 januari 2019, 16:29

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de bevindingen van de Commissie van deskundigen BSN en btw-identificatienummer.
Deze Commissie adviseert om een zgn. factuurvariant te introduceren ter oplossing van het probleem van het gebruik van BSN in het btw-identificatienummer. In deze variant krijgen alle (circa 1,3 mln) eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer zonder BSN. Dit nieuwe nummer wordt alleen voor vermelding op facturen en website en voor afhandeling van EU-gerelateerde transacties gebruikt. Voor overige transacties of communicatie tussen belastingplichtige en de Belastingdienst in het kader van de omzetbelasting blijft het op BSN gebaseerde OB-nummer gewoon in gebruik. › lees bericht

Rechtbank Amsterdam: maaltijdbezorgers staan in dienstbetrekking tot Deliveroo

21 januari 2019, 16:27

Rechtbank Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak van de maaltijdbezorgers van Deliveroo, aangespannen door de FNV. De kantonrechter oordeelt dat de maaltijdbezorgers in dienstbetrekking staan tot Deliveroo. Dit in tegenstelling tot de uitspraak van Rechtbank Amsterdam van 23 juli 2018 inzake de maaltijdbezorger Sytze.

› lees bericht

Zelfstandigen Bouw: eigen AOV Bouw

15 januari 2019, 16:20

Zelfstandigen Bouw introduceert een eigen AOV Bouw en wel een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door zzp’ers in de bouw.

 

AOV en preventieservice voor zelfstandige ondernemer

14 januari 2019, 16:29

Reaal heeft een mantelovereenkomst gesloten met ZZP Nederland met als ingangsdatum 1 januari 2019. Deze mantelovereenkomst biedt zzp’ers de mogelijkheid om zich gunstig te verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

› lees bericht

Verwerkingsverbod btw-identificatienummer zelfstandigen

14 januari 2019, 16:22

De Belastingdienst mag het Burgerservicenummer (BSN) niet gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hiervoor een verwerkingsverbod opgelegd aan de minister van Financiën. Deze minister is verantwoordelijk voor de verwerking van het btw-identificatienummer door de Belastingdienst. Het verwerkingsverbod gaat per 1 januari 2020 in.

Recentelijk heeft de Belastingdienst de AP in kennis gesteld van maatregelen die zij naar aanleiding van het verwerkingsverbod nog vóór 1 januari 2020 wil treffen.

Voorspelling van Josien van Breda voor 2019

8 januari 2019, 17:11

Wat staat ons in 2019 te wachten op het gebied van politiek, beleid en zelfstandig ondernemerschap? Je vindt de voorspelling van Josien van Breda voor 2019 hier.

Wat weten we van de ZZP’er?

11 december 2018, 15:00

Het aandeel zzp’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft groeien. In het tweede kwartaal van 2018 was ruim 12% van de werkzame beroepsbevolking werkzaam als zzp’er (bron CBS). Volgens de Kamer van Koophandel is bijna twee derde (64%) van alle bedrijven in Nederland nu zzp’er. › lees bericht

Werkgelegenheid groeit ook in derde kwartaal

3 december 2018, 13:56

De werkgelegenheid is in het derde kwartaal verder gegroeid. Het aantal banen nam opnieuw toe, evenals het aantal openstaande vacatures. De werkloosheid daalde verder. Hierdoor is de arbeidsmarkt nu bijna net zo gespannen als tien jaar geleden, net voor het uitbreken voor de crisis.

› lees bericht

Geen afspraken over zelfstandigen in pensioenakkoord

3 december 2018, 13:55

Een akkoord over een pensioenakkoord lijkt op handen. Maar daar staan geen afspraken in over een vrijwillig of verplicht zzp-pensioen. De partijen komen daar niet uit, zo meldt de NOS. Zelfstandigenorganisaties waren overigens niet betrokken bij de onderhandelingen.

› lees bericht

Bemiddelaars: ‘Kabinet, trek deze vijf lessen uit de wet DBA’

1 december 2018, 07:38

Hoe kan minister Wouter Koolmees het dossier wet DBA het best oplossen? Rob de Laat (Bovib) en Josien van Breda-Hoekstra (Platform ZZP Dienstverleners) spreken namens de zzp-bemiddelaars en zij hebben wel wat tips.

› lees bericht

Pensioenfonds bouw stelt voor dat zzp’ers automatisch meedoen aan het fonds

30 november 2018, 13:55

Wel of geen verplicht pensioen voor zzp’ers is een van de dilemma’s voor de minister van sociale zaken. Het pensioenfonds voor de bouw komt met een andere suggestie.

› lees bericht