Verlenging ZZP-modelovereenkomsten bemiddeling
21 december 2021, 10:12

De huidige modelovereenkomsten bemiddeling kunnen worden gebruikt tot 1 april 2022. De Belastingdienst heeft hiermee ingestemd.

Update feb. 2022: er is inmiddels overeenstemming bereikt tussen I-ZO en de Belastingdienst. De nieuwe modelovereenkomsten gaan in op 1 maart 2022 en worden ook op 1 maart gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

Eerder berichtten wij u over de voortgang van de besprekingen met de Belastingdienst over het verlengen van de modelovereenkomsten bemiddeling. Dit is een proces van lange adem geweest, maar intussen zijn we tot overeenstemming gekomen over de nieuwe teksten.

Omdat implementatie van de nieuwe overeenkomsten voor 1 januari a.s. niet realistisch is voor de gebruikers, is de Belastingdienst ermee akkoord gegaan dat de huidige modelovereenkomsten gebruikt kunnen worden tot 1 april 2022. Na formele goedkeuring door de Belastingdienst zullen wij u op de hoogte brengen van de inhoud van de nieuwe modelovereenkomsten bemiddeling.