I-ZO Nederland: ook voor jouw belangen

Speciaal voor intermediairs op de arbeidsmarkt, die zich bezighouden met zzp-dienstverlening is I-ZO Nederland (Intermediair voor Zelfstandig Ondernemers Nederland) opgericht. Dit platform behartigt de belangen van deelnemers met kennisontwikkeling, lobby en de ondersteuning van hun werkzaamheden. Het platform is toegankelijk voor iedereen die aan zzp-dienstverlening doet en voldoet aan de toetredingsvoorwaarden. Lees hier het memo over de toetredingsvoorwaarden en de Bijlage bij het memo – definitie zzp-dienstverlening. Hier vind je de Zelfverklaring code goed opdrachtgeverschap.

Waarom I-ZO Nederland?

De wereld van werk verandert en de dienstverlening van intermediairs op de arbeidsmarkt wordt steeds breder. Daarom heeft de ABU – oorspronkelijk begonnen als brancheorganisatie voor uitzendorganisaties – de Allliantie van werk opgezet met eigen ‘platforms’ voor verschillende vormen van hr-dienstverlening, waaronder zzp-dienstverlening wat per juni 2020 is opgegaan in I-ZO Nederland.

Voor wie is het platform bedoeld?

Het platform I-ZO Nederland is bedoeld voor intermediairs die actief zijn als dienstverlener en bemiddelaar tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers). Er gelden voor alle deelnemers gedrags- en kwaliteitscriteria. Die worden op dit moment nog ontwikkeld.

Wat doet I-ZO Nederland?

I-ZO Nederland heeft als doel om de markt en het marktaandeel van deelnemers te vergroten. Ook wil het bijdragen aan een duidelijke, goede en zichtbare positie van zzp-intermediairs. Een derde doelstelling is om deelnemers te ondersteunen door marktordening en met kennisleiderschap.

Dat doen we met:

  • Geven van voorlichting
  • Ontwikkelen kwaliteitscriteria voor deelnemers
  • Verder ontwikkelen en implementeren van de Code Goed Opdrachtgeverschap
  • Een nieuwsbrief die meerdere keren per jaar verschijnt
  • Organiseren van (deelnemers)bijeenkomsten
  • Onderzoeken behoefte aan (fiscaal) juridische dienstverlening op maat (gereduceerd tarief)
  • (Markt) onderzoek (laten) uitvoeren
  • Ontwikkelen van een tool voor bepaling marktomvang
  • Lobbyactiviteiten voor zzp-dienstverlening
  • Samenwerken met andere stakeholders

Deze activiteiten worden in overleg met de deelnemers verder vastgesteld.

Meer over de voorzitter, platformmanager en ondersteuning vind je hier.