Wim Davidse: “Werkenden willen geen wellness maar bestness”

Op de ledenbijeenkomst van 23 juni gaf keynotespreker Wim Davidse de I-ZO-leden handvatten voor ‘omdenken in tijden van ongekende arbeidskrapte’. Want met de uitdaging die we nu hebben op de arbeidsmarkt staan we nog maar aan het begin, zo waarschuwde hij.

› lees bericht

“Met sectorale criteria is er geen grijs gebied meer voor handhaving schijnzelfstandigheid”

Minister Van Gennip heeft in haar hoofdlijnenbrief Arbeidsmarktbeleid laten weten welke maatregelen het kabinet neemt om de arbeidsmarkt te hervormen. Zo komen er onder andere maatregelen voor een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen, met meer duidelijkheid over wanneer iemand als werknemer of zelfstandige mag werken. Goed nieuws en positief dat de regering ambitieus is. Maar hoe zitten de I-ZO-leden er eigenlijk in? Voorzitter Josien van Breda reageert op de hoofdlijnenbrief. › lees bericht

Blijf modelovereenkomsten gebruiken tijdens pilot webmodule

Modelovereenkomsten bieden de best mogelijke zekerheid. I-ZO Nederland raadt daarom aan om de modelovereenkomsten te blijven gebruiken tijdens de pilot met de webmodule. › lees bericht

Brief naar Kamer: ‘Zekerheid, stabiliteit en continuïteit gaan boven nieuw beleid’

Namens het platform zzp-dienstverleners (red.: is  geworden: I-ZO Nederland) stuurde Josien van Breda een brief naar de Kamercommissie SZW: handreikingen op basis van signalen uit de praktijk, om vraaguitval bij zzp’ers te voorkomen.

› lees bericht

Reactie van het Platform ZZP-dienstverleners op voorstel Koolmees: Minimumuurtarief van 16 euro is te laag

Het Platform zzp-dienstverleners (red.: het voormalige Platform zzp-dienstverleners is  geworden: I-ZO Nederland) is positief over de invoering van een minimumtarief voor zzp’ers. Een mimimumtarief versterkt de positie van zzp’ers met weinig of geen onderhandelingskracht. Echter, het Platform vindt het voorgestelde tarief van 16 euro te laag.

› lees bericht

Statement t.b.v. AO Arbeidsmarkt 13 februari 2019

Donderdag 13 februari a.s. is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over Arbeidsmarktbeleid. Er staan maar liefst 25 onderwerpen op de agenda. Er is gekozen om er één punt uit te lichten: meer betrokkenheid bij de webmodule. Alle fracties hebben t.b.v. het AO bijgaand statement ontvangen.

Maatregelen uit het regeerakkoord

Het kabinet Rutte III heeft zich tot doel gesteld om de arbeidsmarkt weer in balans te brengen. Daartoe stelt dit kabinet op het terrein van werken als zelfstandige de volgende maatregelen voor:
› lees bericht

Ondernemersovereenkomst schept duidelijkheid over de positie van zzp’ers

De ondernemersovereenkomst moet duidelijkheid creëren over de positie van zzp’ers. Het gaat bij deze overeenkomst om de intentie van partijen. Door te kiezen voor de ondernemersovereenkomst maakt de zelfstandige een fundamentele keuze voor het ondernemerschap.

› lees bericht