I-ZO Nederland is dé vertegenwoordiger van zzp-intermediairs. Wij staan voor de meerwaarde die onze leden leveren aan zzp’ers en opdrachtgevers. Wij streven naar (meer) markt voor onze leden. Wij staan voor betrouwbaarheid, kwaliteit, goed opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap. En wij treden op als kennisleider en als gesprekspartner voor beleidsambtenaren, politici en andere stakeholders.

Onze doelstellingen

I-ZO NL heeft vijf doelstellingen:

 • vergroten van het markt(aandeel) van onze leden;
 • een duidelijke en zichtbare positie van de deelnemende zzp-intermediairs;
 • marktordening en kennisleiderschap;
 • het borgen van kwaliteit en betrouwbaarheid;
 • groei van het aantal leden.

Ons verhaal

Wij zijn een jonge en actieve vereniging. Er zijn korte lijnen met al onze leden. Wij organiseren jaarlijks meerdere bijeenkomsten en zoeken onze leden regelmatig ‘één-op-één’ op. Leden kunnen altijd bij ons terecht met hun vragen en informatieverzoeken.

De leden van I-ZO NL weten dat intermediairs vaak onmisbaar zijn om zzp’er en opdrachtgever bij elkaar te brengen, marktkennis te ontsluiten en compliant te werken. Maar dat is niet genoeg: we willen de meerwaarde van zzp-intermediairs voor het voetlicht brengen bij zzp’ers, opdrachtgevers, politiek en polder.

Hierbij pleit I-ZO Nederland voor integrale oplossingen op een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

In de richting van de politiek maken wij ons sterk voor de volgende zaken:

 • Borging van de positie en erkenning van toegevoegde waarde van zzp-dienstverleners staat voorop;
 • Juridische ruimte om dienstverlening richting zzp’ers en klanten te optimaliseren is nodig, zonder risico’s op naheffing loonheffingen. Extra services voor zzp’ers zoals (arbeidsongeschiktheids-) verzekering, opleiding, loopbaanontwikkeling, voorwaarden en netwerkevents organiseren, kunnen zonder risico’s worden aangeboden;
 • De zwakkere op de arbeidsmarkt verdient bescherming. We staan open voor aanpassing sociale zekerheid en eventuele verplichtingstellingen, ook bij de intermediair.
 • Zzp’ers met een tarief boven de € 75,- beschikken over een gelijkwaardige onderhandelingspositie en zouden de mogelijkheid moeten hebben om bewust te kiezen voor opt-out optie;
 • Introductie van de ondernemersovereenkomst als opvolger van de Wet DBA;
 • Nieuwe wet- en regelgeving moet werkbaar en toepasbaar zijn voor zzp-dienstverleners.