Intermediairs verwachten hogere werkdruk dan corporate recruiters

Intermediairs verwachten hogere werkdruk dan corporate recruiters

De Intelligence Group deed een onderzoek naar de verschillen tussen corporates en bureaus. Laatstgenoemde bleken hogere werkdruk te verwachten en op een andere manier te kijken naar werktevredenheid. Time-to-hire blijft de meest gemeten prestatieindicator.

Gepubliceerd: dinsdag 20 juli 2021

Bekijk het kenniscentrum

Hier vind je modelovereenkomsten, downloads etc.

Naar kenniscentrum