Notitie gevolgen vervallen modelovereenkomst vrije vervanging er 1-1-2024
31 augustus 2023, 15:42

Naar aanleiding van het Deliveroo arrest heeft de Belastingdienst besloten om modelovereenkomsten vrije vervanging per 1-1-2024 te laten vervallen. Dat geldt ook voor de ‘modelovereenkomst bemiddeling en modelovereenkomst van opdracht ABU/I-ZO, versie vrije vervanging’ met het beoordelingsnummer Belastingdienst 9092076900, 01-03-2022.

Gevolgen vervallen modelovereenkomst vrije vervanging

Door het vervallen van deze modelovereenkomst per 1-1-2024 zal de situatie opnieuw moeten worden beoordeeld. Het overstappen naar de modelovereenkomst van ABU/I-ZO die nog wel van kracht is (versie ontbreken van werkgeversgezag, nr 9092076897, 01-03-2022) is niet 1-op-1 mogelijk. Dat komt met name omdat er in deze modelovereenkomst expliciet sprake is van het ontbreken van werkgeversgezag.

U zult dus moeten toetsen of er daadwerkelijk geen sprake is van werkgeversgezag en de opdrachtgever (eindklant) zich beperkt tot het geven van aanwijzingen en instructies met betrekking tot wat de zzp’er gaat doen (inspanning of resultaat) en niet hoe de werkzaamheden moeten worden verricht. Een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) kan worden uitgesloten, mits de opdrachtgever (eindklant) en de zzp’er zich feitelijk in de praktijk ook gedragen zoals zij in de overeenkomst hebben afgesproken.
Het ontbreken van de gezagsrelatie betekent niet automatisch dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking). Mogelijk is namelijk op basis van andere gronden wel sprake van uitzending, dan wel een fictieve dienstbetrekking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inbedding in de organisatie, de praktijk die niet overeenkomt met wat in de overeenkomst(en) is vastgelegd et cetera.

Vragen

Mocht u vragen hebben hierover, neem dan contact op met Gerlof Roubos, roubos@abu.nl, 06-53864592.