Brief naar Kamer: ‘Zekerheid, stabiliteit en continuïteit gaan boven nieuw beleid’
11 mei 2020, 12:52

Namens het platform zzp-dienstverleners (red.: is  geworden: I-ZO Nederland) stuurde Josien van Breda een brief naar de Kamercommissie SZW: handreikingen op basis van signalen uit de praktijk, om vraaguitval bij zzp’ers te voorkomen.

Geachte leden van de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Morgen is de eerste procedurevergadering na het Meivakantie reces, tevens de eerste na start van de coronasteunmaatregelen.
Als Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers in Nederland, verenigd in het Platform zzp-dienstverleners, willen wij je op basis van meerdere signalen uit de praktijk een aantal handreikingen meegeven om (verdere) vraaguitval bij zzp’ers te voorkomen en mede te zorgen dat de markt zich hiermee snel en goed kan herstellen.

Bij het platform zijn naast de top 5 grootste intermediairs nog ruim 20 kleinere organisaties aangesloten. De deelnemers zijn hoofdzakelijk actief in de zakelijke dienstverlening, ICT en interim-management, maar ook in zorg, bouw en cultuur, grotendeels in het hogere segment van professionals. Als onmisbare schakel tussen zzp’er en opdrachtgever, beschikken de intermediairs over grote en gedegen marktkennis en praktijkervaring.

Onze belangrijkste constatering: het meeste werk loopt gewoon door & veel (hoogopgeleide) zzp’ers redden zich prima
Dit staat haaks op het algemene beeld dat veel zzp’ers het zwaar hebben. Natuurlijk zijn er groepen die hun omzet hebben zien kelderen tot (bijna) nul. Wij zien dit vooral in sectoren die direct geraakt zijn door de intelligente lockdown, zoals horeca en cultuur. Maar gek genoeg, hebben zzp’ers met veel kleine, korte opdrachten en veel verschillende opdrachtgevers het bovengemiddeld lastig. Dit heeft ons verbaasd, omdat deze groep vaak wordt gezien als echte ondernemers. Echter, de zzp’ers die langere tijd bij één opdrachtgever werken, blijken veel zelfredzamer te zijn en kampen minder met omzetdaling.

Om te voorkomen dat de groep die zich momenteel goed redt, alsnog een beroep op overheidssteun moet doen, is onze oproep: zekerheid, stabiliteit en dus continuïteit gaan boven nieuw beleid

De markt heeft inmiddels z’n draai gevonden in het werken met modelovereenkomsten en de wet DBA. Tegelijkertijd is er een webmodule in de maak, wordt gewerkt aan de wetsvoorstellen minimumtarief en zelfstandigenverklaring en wacht het rapport van de Commissie Regulering van Werk op uitwerking. De combinatie van opkrabbelen uit het corona-dal in combinatie met onzekerheid over nieuwe beleid, is een gevaarlijke, zelfs giftige cocktail die we nu niet moeten willen.

Daarom is onze klemmende oproep aan u:
1. Gun de markt de tijd om zich te kunnen herstellen van corona en voorkom verdere vraaguitval.
2. De eerste modelovereenkomsten eindigen in september. Er moet op zeer korte termijn een toezegging komen dat de huidige overeenkomsten verlengd kunnen worden. Alleen zo wordt zzp’ers zekerheid en stabiliteit geboden.
3. De corona crisis geeft waardevolle inzichten over bijvoorbeeld de mate van zelfredzaamheid en kwetsbaarheid van bepaalde groepen zzp’ers en het begrip schijnzelfstandigheid. Laat de lessons learned niet onbenut en stel beide wetsvoorstellen uit, net als de webmodule.

Tot slot, de groepen die nu het hardste geraakt worden: musici, tekstschrijvers, trainingsacteurs, coaches hebben een waaier van kleine opdrachten, die nu weggevallen zijn. Deze groep help je niet vooruit met een webmodule of slimmere handhaving. Deze zzp’ers zijn pas echt geholpen met collectieve regelingen waar zij bij van buitenaf komend onheil een beroep op kunnen doen. Deze zzp’ers hebben veel meer aan een voorziening voor arbeidsongeschiktheid in lijn met het voorstel van de STAR en een mogelijke opvolger in welke vorm dan ook van de TOZO, gecombineerd met sectorale aanpak zodat handhaving effectief en efficiënt is.

Kortom, de Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers in Nederland dragen bij aan een gezonde en duurzame markt voor zzp’ers. Door het aanpassingsvermogen, de flexibiliteit en hun expertise vormen zzp’ers een cruciale factor in het herstel van economie in deze zware tijd. Dit mag niet verloren gaan door nu aan de verkeerde knoppen te draaien. Mede namens onze zzp’ers en opdrachtgevers verzoeken wij je om te zorgen dat de modelovereenkomsten worden verlengd en nieuw beleid wordt uitgesteld. Stabiliteit en zekerheid zijn cruciaal om verdere vraaguitval te voorkomen, zodat de groep zzp’ers die ‘ongeschonden’ uit de corona-crisis komt, niet alsnog zijn omzet ziet kelderen.
Mocht je meer informatie willen hebben of nader met mij van gedachten willen wisselen, neem dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Josien van Breda
Voorzitter
Platform zzp dienstverleners