Reactie van het Platform ZZP-dienstverleners op voorstel Koolmees: Minimumuurtarief van 16 euro is te laag
21 juni 2019, 15:26

Het Platform zzp-dienstverleners (red.: het voormalige Platform zzp-dienstverleners is  geworden: I-ZO Nederland) is positief over de invoering van een minimumtarief voor zzp’ers. Een mimimumtarief versterkt de positie van zzp’ers met weinig of geen onderhandelingskracht. Echter, het Platform vindt het voorgestelde tarief van 16 euro te laag.

Wij verwachten dat een zzp’er met 16 euro per uur, misschien net genoeg verdient voor levensonderhoud en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er blijft dan onvoldoende financiële ruimte om leegloop op te kunnen vangen en te reserveren voor bijvoorbeeld opleiding en ontwikkeling of oudedagsvoorziening.

Bovendien blijft het verschil tussen het voorgestelde uurtarief en het minimumloon inclusief werkgeverslasten, dusdanig klein, dat de aantrekkelijkheid van een arbeidsovereenkomst niet wordt vergroot. De druk om als zzp’er te werken blijft dus gelijk voor werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Kortom, met een uurtarief van 16 euro wordt een klein begin gemaakt met de verbetering van de positie van schijnzelfstandigen, maar wordt het probleem niet opgelost.

NOS.nl maakte vandaag bekend dat het kabinet komt met een minimumtarief voor alle zelfstandigen in Nederland: ze mogen niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Het kabinet is al langere tijd op zoek naar een manier om de groeiende groep schijnzelfstandigen te beschermen. Met de invoering van een soort minimumloon voor alle zelfstandigen zou dat een stap dichterbij moeten komen.

Volgens de berekeningen van het kabinet houdt iemand met een gemiddeld uurtarief van 16 euro voldoende over om van te leven en zich te verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Het minimum-uurtarief moet gelden vanaf begin 2021, zeggen bronnen tegen de NOS.