Ondernemersovereenkomst schept duidelijkheid over de positie van zzp’ers
30 november 2018, 07:09

De ondernemersovereenkomst moet duidelijkheid creëren over de positie van zzp’ers. Het gaat bij deze overeenkomst om de intentie van partijen. Door te kiezen voor de ondernemersovereenkomst maakt de zelfstandige een fundamentele keuze voor het ondernemerschap.

De positie van zelfstandigen is op deze manier relatief eenvoudig te verankeren in het civiel recht met een beperkte aanpassing in het fiscaal recht. De ondernemersovereenkomst geeft duidelijkheid en brengt weer rust op de zzp-markt.

Door ondertekening van de ondernemersovereenkomst maken zelfstandigen vooraf bewust een keuze voor ondernemerschap, als volwaardig alternatief voor de arbeidsovereenkomst. Het Burgerlijk Wetboek biedt daarbij bescherming tegen misleiding, dwang of misbruik. Discussies over gezag behoren tot het verleden.

De fiscale wetgever en de Belastingdienst moeten de keuze van een werkende faciliteren zonder belemmeringen of rechtsonzekerheid. Het platform heeft dan ook aan minister Koolmees voorgesteld om een fiscale ondernemerstoets te introduceren die praktisch, eenvoudig en gebruiksvriendelijk is.

De positie van zzp’ers wordt in de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans niet meegenomen. Het wachten is nu op de Commissie Borstlap die in opdracht van minister Koolmees in 2019 met een integraal advies komt over de oplossingen voor de diverse problemen op de arbeidsmarkt.

Ondernemersovereenkomst in het kort:

  • Bewuste keuze voor ondernemerschap
  • Toetsbaar vastgelegd in ondernemersovereenkomst
  • Als volwaardig alternatief voor arbeidsovereenkomst
  • Met een beperkte aanpassing in het fiscale recht
  • Verankering in civiel en fiscaal recht