Platformwerker doorgaans geen zelfstandig ondernemer
25 oktober 2021, 11:50

Onderzoeksbureau Motivaction verzamelde interessante data over platformwerkers bij Temper, Deliveroo, Uber, Helpling, Roamler en YoungOnes. Het profiel van deze platformwerkers wijkt volgens dit onderzoek flink af van dat van andere zelfstandige ondernemers.

Motivaction vroeg 1271 platformwerkers naar hun motieven en tevredenheid. Dat deed het onderzoeksureau in september 2021, in opdracht van platformbedrijven Temper, Deliveroo, Uber, Helpling, Roamler en YoungOnes. Deze zes platformen werken met zzp’ers, waar een platform als Thuisbezorgd dat juist niet doet.

In de bijlagen van het – niet onomstreden – onderzoeksrapport staan data die inzichten geven over het profiel van de platformwerkers. Daaruit zijn interessante conclusies te trekken over hoe ze zich verhouden tot de rest van de zelfstandige ondernemers.

Platformwerk vaak bijverdienste

Uit dit onderzoek blijkt dat het profiel van de zzp’ers die veel via die platformen werken, flink afwijkt van dat van andere groepen zelfstandigen:

  • Meer dan 50% van deze werkenden geeft aan dat platformwerk een bijverdienste is. Veel respondenten combineren werken via platformen met andere activiteiten. 48% kiest specifiek voor werken via platformen, omdat zij het goed kunnen combineren met een baan, een onderneming of een studie. Zo’n 42% noemt platformwerk een goede aanvulling op andere inkomsten.
  • Er zijn daarbij wel flinke verschillen tussen de platformen. Zo verdient meer dan de helft (57%) van alle Uber-chauffeurs zijn hoofdinkomen met platformwerk. De Uber-taxichauffeurs zijn ook gemiddeld ouder dan de rest: een kwart is ouder dan 55 jaar. Platformwerkers van Temper, YoungOnes en Deliveroo zijn een stuk jonger dan de gemiddelde zzp’er. Werken bij deze platformen blijkt dan ook vooral populair bij studenten.
  • Veel platformwerkers zijn hoogopgeleid. Hun opleidingsniveau ligt boven dat van alle zzp’ers en ver boven dat van werknemers in loondienst. Bij alle platformen ligt dit percentage boven de 46%, behalve bij Uber (37%). Ter vergelijking: in 2021 is 36% van de werknemers hoger opgeleid en 48% van de zzp’ers.
  • Flexwerkers van schoonmaakapp Helpling zijn veel vaker vrouw (79%). Bij taxi-app Uber (5%) en maaltijdbezorgdienst Deliveroo (11%) werken veel minder vrouwen dan mannen.

Platformwerker is geen zelfstandig ondernemer

De politieke discussie over schijnzelfstandigheid heeft vaak de misstanden bij platformen als Uber als uitgangspunt. Uit deze gegevens blijkt eens te meer dat teveel focus op platformwerkers deze discussie vertroebelt. De gemiddelde platformwerker is simpelweg geen zelfstandig ondernemer, maar is student of combineert platformwerk als bijbaan met een andere baan.