Update: modelovereenkomst zzp tijdelijk verlengd
3 mei 2021, 08:19

Vrijdag 23 april hadden we met ongeveer twintig leden een online bijeenkomst over de algemene modelovereenkomst bemiddeling. Hier volgen de belangrijkste punten uit dit overleg.

1. ABU-modelovereenkomst verlengd tot 23 september 2021

De ABU-modelovereenkomst Ontbreken van werkgeversgezag wordt ongewijzigd verlengd tot 23 september 2021. Dit betekent dat deze modelovereenkomst de komende tijd gewoon kan worden gebruikt. Deze tussentijdse verlenging is een uitkomst van het gesprek dat de ABU en I-ZO vorige week hadden met de fiscus. Ook de modelovereenkomst Vrije vervanging verloopt op 23 september en kan voorlopig nog worden gebruikt.

2. Denk aan het eigen verzoek om verlenging

Heeft uw organisatie eigen modelovereenkomsten gesloten met de Belastingdienst? Vergeet dan niet om het verzoek om verlenging in te dienen. Zonder dit verzoek loopt u het risico dat uw overeenkomst zijn waarde verliest na de einddatum. Stuur uw verzoek naar alternatiefvar@belastingdienst.nl. Voor tips en advies kunt u uiteraard bij ons terecht.

3. Stand van zaken overige modelovereenkomsten

De Algemene modelovereenkomst tussenkomst van VNO-NCW is inmiddels verlengd. Deze is nog niet gepubliceerd op de site van de Belastingdienst. De modelovereenkomst bemiddeling van de NBBU is inmiddels ook verlengd. Deze is al wel gepubliceerd.

4. Hoe verder?

De Belastingdienst heeft aangegeven ons verzoek tot verlenging aan te grijpen voor een bredere inhoudelijke herbeoordeling. Dit betekent dat de Belastingdienst gaat komen met suggesties voor wijzigingen die aanvullend zijn op een noodzakelijke aanpassing. Dit naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad inzake de bedoeling van partijen. Wij verwachten dat we binnen veertien dagen de schriftelijke vragen van de Belastingdienst krijgen.

De ABU & I-ZO zijn al in gesprek met enkele leden die veel gebruikmaken van onze modelovereenkomst. We zullen breder ruggespraak houden wanneer er meer bekend is over gewenste wijzigingen. Temeer nu de ABU en I-ZO geen signalen hebben gehad van leden dat deze modelovereenkomsten in de praktijk nietfunctioneren. Vooruitlopend op een uitnodiging hiervoor kunnen leden zich bij ons melden voor vragen. Wilt u actief bijdragen aan de verlengde modelovereenkomsten? Geef dat aan bij Arno Spuij, spuij@abu.nl en Josien van Breda, voorzitter@i-zo.nl.