Advies Commissie deskundigen BSN en btw-identificatienummer
21 januari 2019, 16:29

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de bevindingen van de Commissie van deskundigen BSN en btw-identificatienummer.
Deze Commissie adviseert om een zgn. factuurvariant te introduceren ter oplossing van het probleem van het gebruik van BSN in het btw-identificatienummer. In deze variant krijgen alle (circa 1,3 mln) eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer zonder BSN. Dit nieuwe nummer wordt alleen voor vermelding op facturen en website en voor afhandeling van EU-gerelateerde transacties gebruikt. Voor overige transacties of communicatie tussen belastingplichtige en de Belastingdienst in het kader van de omzetbelasting blijft het op BSN gebaseerde OB-nummer gewoon in gebruik.

De oplossing van de factuurvariant is aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voorgelegd. De AP heeft laten weten dat deze variant op papier een oplossing lijkt te bieden voor het probleem.

De Belastingdienst zal prioriteit geven aan de realisatie van deze factuurvariant. De implementatie van dit nieuwe btw-identificatienummer raakt ondernemers en softwareleveranciers.

Brief staatssecretaris van Financiën >>

Advies Commissie deskundigen BSN en btw-identificatienummer >>

Brief AP >>