‘Veel onbekendheid in Den Haag over belangrijke rol zzp-intermediairs’
29 juni 2020, 14:49

In de rapporten van de commissie Borstlap en het recente onderzoek naar Driehoeksrelaties klinkt kritiek door op de rol van intermediairs en, meer specifiek, op tussenkomst met zzp’ers. ‘Onbekend maakt onbemind’, zo stellen de NBBU, Bovib en I-ZO Nederland. In de aanloop naar het arbeidsmarktdebat in de Tweede Kamer presenteren de brancheorganisaties daarom gezamenlijk een factsheet om meer bekendheid te geven aan het werk van zzp-intermediairs. In dit interview lichten zij toe waarom die boodschap aan Den Haag zo belangrijk is.

De verhalen over werknemers die op vrijdagmiddag afscheid nemen op hun werk en, via een zzp-intermediair, ’s maandags terugkomen als zzp’er zijn zeer hardnekkig, merkt Frederieke Schmidt Crans, voorzitter van de Bovib. “Dit komt steeds weer terug. Kamerleden herhalen elkaar, maar het beeld is pertinent onjuist. Dit strookt totaal niet met de praktijk en deze conclusies worden in rapporten ook niet onderbouwd. Er wordt volledig voorbij gegaan aan de behoefte van de markt en toegevoegde waarde die een intermediair biedt.”

Corona bewijst belang intermediair
Het is hoog tijd voor betere beeldvorming, want intermediairs van zzp’ers hebben een belangrijke toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt. De coronacrisis bewijst dat belang nog extra, stelt Josien van Breda, voorzitter van I-ZO Nederland (Intermediairs voor Zelfstandige Ondernemers, voorheen Platform zzp-dienstverleners.) “Sommige opdrachtgevers belden in paniek op en vroegen om advies. Want wij hebben de marktkennis, de expertise op juridisch gebied en het netwerk om een goede allocatiefunctie te vervullen.” Er zijn op dit moment grote verschuivingen op de arbeidsmarkt en het is aan de intermediairs om dat te managen. “Wij helpen bij het van werk naar werk begeleiden. Wij zorgen ervoor dat niet de één (zzp’er) zonder werk en geld zit en de ander (opdrachtgever) geen beschikbare kandidaten heeft”, vult Schmidt Crans aan.

“Waarom mogen bedrijven wel iemand inhuren voor de beveiliging, maar staat het inschakelen van een intermediair ter discussie?”
Fariël Dilrosun, Hoofd Juridische Zaken bij de NBBU

‘Inhuur is een vak!’
Die toegevoegde waarde moet niet worden onderschat, vindt zij. “Intermediairs zijn alleen maar belangrijker geworden op de moderne arbeidsmarkt. Die is erg versnipperd en de behoefte aan flexibilisering blijft groeien. Bedrijven willen niet alleen maar langjarige contracten aangaan en de nieuwe werkende wil ook kunnen werken via flexibele contractvormen en stelt daaraan andere eisen. Bovendien bevinden zij zich op verschillende social mediaplatformen. Waar zitten zij? En hoe moet je hen benaderen? Wij hebben de kennis, het netwerk en de systemen om hen te bereiken. Dat geldt ook voor het voldoen aan de steeds complexere wet- en regelgeving. Wij hebben de kennis en capaciteit daarvoor in huis. Wij kunnen professionals en opdrachtgevers aan elkaar te koppelen en hen administratief ontzorgen. Dit is ons vak!”

“Waarom mogen bedrijven wel iemand inhuren voor de beveiliging, maar staat het inschakelen van een intermediair ter discussie?”, vraagt Fariël Dilrosun, Hoofd Juridische Zaken bij de NBBU, zich af. “Bedrijven willen de beveiliging niet zelf doen omdat dit een specialisme is en niet bij hun bedrijfsactiviteiten hoort. Zij besteden dit dus liever uit aan een beveiligingsbedrijf, dat gespecialiseerd is in deze dienstverlening. Dat moet op de arbeidsmarkt ook gewoon kunnen.”
Dilrosun: “Zowel de opdrachtgever als de zzp’er heeft behoefte aan deskundigheid bij het inhuurproces. Dit wordt steeds meer een specialisatie. Als intermediair voorzie je in die behoefte, onder meer door beide partijen bij elkaar te brengen. Waarom zou je die dienstverlening niet mogen bieden als beide partijen daar behoefte aan hebben?”

Kritisch over Borstlap
Schmidt Crans is dan ook kritisch op de commissie Borstlap, die ervoor pleit om de contractvormen op de arbeidsmarkt terug te brengen tot drie rijbanen (zelfstandigen, werknemers met een contract voor (on)bepaalde tijd en werknemers die op uitzendbasis tijdelijk werk verrichten). “Dan ga je volledig voorbij aan de wil en voorkeuren van de mensen zelf. En het past ook niet meer bij hoe de economie in elkaar zit. Die vraagt van bedrijven dat zij kunnen mee-ademen, meebewegen. Die wendbaarheid is zo belangrijk dat bedrijven die flexibiliteit inbouwen in hun strategische personeelsplanning.” De intermediaire sector faciliteert dat.

“Je kunt niet met droge ogen zeggen dat er geen regulering is. Die is er wel en wij staan voor goed opdrachtgeverschap”
Frederike Schmidt Crans, voorzitter van de Bovib

Zelfregulering
Het is aan de brancheorganisaties om de toegevoegde waarde van (zzp-)intermediairs beter voor het voetlicht te brengen. Voor de NBBU, I-ZO Nederland en de Bovib er is nog wel wat werk aan de winkel. “Er is nog te veel onbekendheid over de toegevoegde waarde die wij leveren”, zegt Van Breda. “We moeten misschien nog wel meer laten zien wat we doen, de regels naleven en open en eerlijk daarover communiceren, transparant zijn in de dienstverlening en in de opbouw van tarieven”, vult Schmidt Crans aan.

Bovendien worden in de politiek-maatschappelijke discussie telkens vraagtekens geplaatst bij de zelfregulering in de flexmarkt. En dat is tegen het zere been van de brancheorganisaties. “Je kunt niet met droge ogen zeggen dat er geen regulering is. Die is er wel en wij staan voor goed opdrachtgeverschap”, zegt Schmidt Crans, die er op wijst dat het Bovib-keurmerk onlangs nog is aangescherpt.

Ook Van Breda vindt de kritiek niet terecht. “Wij staan voor een goed gereguleerde zzp-markt. Onze leden conformeren zich aan de Code voor goed opdrachtgeverschap. Ook zijn de leden volledig gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm van de Stichting Norming Arbeid (SNA). Het probleem zit juist bij de zzp-intermediairs die niet bij een brancheorganisatie zijn aangesloten. De vraag is ‘Hoe los je dat op?”
Het antwoord is volgens de drie brancheorganisaties in elk geval niet de hele markt nieuwe regels opleggen als het grootste deel van de markt prima functioneert. ‘De discussie moet dus niet gaan over onze dienstverlening an sich, maar over het gedrag van sommige spelers op de markt. En dan met name die partijen die zich niet houden aan de regels of niet transparant willen zijn over wat ze doen’, zo stellen zij.

“Het probleem zit bij de zzp-intermediairs die niet bij een brancheorganisatie zijn aangesloten.”
Josien van Breda, voorzitter van I-ZO Nederland

Zuivere discussie
“Ik hoop dat in de discussie in de Tweede Kamer niet de problemen van een kleine groep worden gezien als norm voor de hele groep”, zegt Josien van Breda. “Want intermediairs hebben veel betekenis voor zzp’ers en opdrachtgevers, zoals wij laten zien in onze factsheet.”
Om te voorkomen dat het kind met het badwater wordt weggegooid zouden de drie brancheorganisaties dan ook graag zien dat de discussie zuiver wordt gehouden. Zowel de NBBU, de Bovib als I-ZO Nederland doen nadrukkelijk een handreiking aan de politiek. Van Breda: “Wij willen graag meer bekendheid geven aan het werk dat wij doen. Het is logisch dat er op de (moderne) arbeidsmarkt (nog meer) een beroep wordt gedaan op intermediairs. Ook als de wetgeving verandert zullen zzp’ers en opdrachtgevers hun intermediairs blijven inschakelen. Wij willen dat op een goede manier organiseren. Daarover gaan we graag het gesprek aan.”

Bekijk of download hier onze factsheet (pdf): Intermediair-infographic

auteur: Arthur Lubbers (ZiPconomy)