Advies commissie Regulering van Werk
14 oktober 2019, 11:08

Minister Koolmees van SZW heeft de Tweede Kamer laten weten dat het advies van de commissie Regulering van Werk eind januari 2020 te verwachten is. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het advies op 1 november 2019 gereed was.

Het werk van de commissie vordert gestaag, maar de scope van de adviesaanvraag en complexiteit van de problematiek maakt dat de commissie enige maanden extra nodig heeft voor het voltooien van het advies en het daarbij behorende rapport.
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de minister-president toegezegd kort na het verschijnen van het rapport van de commissie met een eerste kabinetsreactie te komen. Het kabinet zal in het eerste kwartaal van 2020 reageren op het rapport.