Prinsjesdag 2021: geen nieuws en veel huiswerk voor het volgende kabinet – blog door Josien van Breda
23 september 2021, 10:22

Als er iets positiefs is aan Prinsjesdag, dan is het wel dat er voorlopig zekerheid is voor de zelfstandig ondernemers en hun intermediairs. Het handhavingsmoratorium wordt verlengd, net als de modelovereenkomsten. De ontwikkeling van nieuwe regels wordt aan het volgende kabinet overgelaten.

In de begroting van SZW lezen we dat het kabinet geen nieuwe regels aankondigt om de flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen te gaan. Wel staan er in de Miljoenennota veel verwijzingen naar de rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap). Op hoofdlijnen steunt het kabinet de analyses uit deze rapporten, maar maatregelen worden aan een nieuw kabinet overgelaten.

Hoewel het kabinet er geen aandacht aan besteedt in de Miljoenennota, ligt er over de (flexibele) arbeidsmarkt ook nog een advies van de Sociaaleconomische Raad (SER), met daarin voorstellen over onder meer zelfstandig ondernemers. Zoals het idee dat altijd een rechtsvermoeden van werknemerschap dient te gelden bij een tarief onder de 30,- á 35,- euro per uur (gebaseerd op het maximumdagloon). De verwachting is dat een nieuw kabinet dit SER-advies grotendeels zal overnemen.

Tot slot nog de zelfstandigenaftrek. Deze wordt in 2022 vastgesteld op 6.310 euro. Dit was 6.670 euro in 2021.Van 2021 tot en met 2027 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd met 360 euro per jaar, en per 1 januari 2028 met 390 euro per jaar. In de jaren daarna met 110 euro per jaar tot uiteindelijk 3.240 euro in 2036.

Nou moet mij hierbij wel van het hart dat deze maatregel de verkeerde zelfstandigen treft. We weten dat zelfstandigen met een laag verdienvermogen vooral te vinden zijn bij zelfstandigen die producten verkopen, kunstenaars of de kleine ondernemers in bijvoorbeeld kledingreparatie. Voor deze groep is er geen enkele verwarring mogelijk met een dienstverband.

Dit laat wel zien dat we bij het bij het vormgeven van een nieuwe toekomstbestendige arbeidsmarkt niet met de kaasschaafmethode moeten werken en niet moeten draaien aan bestaande knoppen. We zullen op een veel fundamenteler niveau afspraken moeten maken over de plek van de intermediair, de gewenste en noodzakelijke ruimte voor zelfstandig ondernemers in de zakelijke dienstverlening en bescherming waar dat nodig is.