Eindrapport Commissie Regulering van Werk
23 januari 2020, 13:12

Vandaag presenteert de Commissie Regulering van Werk haar lang verwachte advies over de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt.

In zes vragen en antwoorden geven wij je de belangrijkste informatie uit het rapport. Onderaan treft je het persbericht.

Download de Q&A n.a.v. het eindrapport >

Download het CRW integraal rapport >

 


PERSBERICHT

Lijnden, 23 januari 2020

Laten we de zzp-markt niet om zeep helpen

Reactie Platform zzp-dienstverleners op Commissie Borstlap

Het eindrapport van de Commissie Regulering van werk gaat voorbij aan de waardevolle rol van zzp’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt, zo stelt het Platform zzp-dienstverleners in een reactie.

Josien van Breda, voorzitter van het Platform, zegt: “Wij zetten ons in voor een betere zzp-markt. De deelnemers aan het Platform zzp-dienstverleners adviseren dagelijks zzp’ers en opdrachtgevers over het behalen van hun ambities en het op een verantwoorde manier organiseren van zzp-contracten. In het eindrapport van de Commissie Borstlap wordt de waarde van werk van en voor zzp’ers echter niet herkend en erkend. In de aanbevelingen staat niets over de betekenis en de waarde van het werk dat dagelijks door meer dan een miljoen zzp’ers in Nederland wordt verricht.”

Als het aan de Commissie ligt wordt de rol en meerwaarde van zzp’ers gemarginaliseerd en wordt de definities van “werknemer” en “gezag” zo ver opgerekt dat iedereen die bij een organisatie werkt, eronder valt. Het Platform zzp-dienstverleners is van mening dat niet de contractvorm leidend is, maar de werkende. Van Breda: “Alleen door ook de waarde van het werk van de zzp’ers en de behoeftes van opdrachtgevers te omarmen, ontstaat een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Zeker als dit gecombineerd wordt met drie hervormingen: het verkleinen van de fiscale verschillen tussen werknemers en zzp’ers, vooral bij lage inkomens, de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling voor zzp’ers en goede regulering van de zzp-markt. Bij dit laatste is het noodzakelijk om de kwaliteit van zzp-dienstverlening en een gelijk speelveld te waarborgen.”

De toegevoegde waarde van zzp-bemiddelaars voor het op een verantwoorde manier organiseren van inhuur van zzp’ers, wordt niet erkend door de Commissie. “Driehoeksrelaties worden alleen genoemd in relatie tot het oneigenlijk gebruik ervan, wat dat dan ook mag zijn, en de uitwassen van de platformeconomie. En dat staat wel heel ver af van de arbeidsmarkt van vandaag. Een gemiste kans!”, aldus Josien van Breda.