SER-advies: een stap in de richting van een betere balans op de arbeidsmarkt
2 juni 2021, 19:51

In een adviesrapport stuurt de SER aan op een minimumtarief van €35 voor zelfstandigen, collectieve voorzieningen en de komst van een codekamer. I-ZO ziet dit als een mooie stap om de kwaliteit van ons vak als intermediairs te waarborgen.

I-ZO vindt het SER-advies een mooie stap in de goede richting om tot een betere balans op de arbeidsmarkt te komen. I-ZO zet zich in voor een gezondere arbeidsmarkt en de voorstellen om een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen te organiseren passen daarbij. Het voorstel om een knip aan te leggen tussen tarieven onder en boven €30-€35 spreekt aan. I-ZO wil namelijk een betere bescherming aan de onderkant van de arbeidsmarkt en ruimte voor ondernemerschap voor iedereen die niet in die categorie valt.

Als intermediairs kunnen we ons goed vinden in de komst van een codekamer met aandacht voor prijs én kwaliteit van arbeid in brede zin, met inbegrip van het sociaal beleid. Dit kan helpen om de kwaliteit van ons vak en onze branche omhoog te krijgen en het kaf van het koren te scheiden. We zien hierin de erkenning van de rol van de intermediair. Juist in een wendbare en vloeibare, maar ook krappe, arbeidsmarkt heeft de intermediair toegevoegde waarde zodat zelfstandigen en opdrachtgevers zorgeloos kunnen werken.

Een samenvatting van de hoofdpunten uit het SER-advies is te lezen op ZiPconomy: SER: aanpak schijnzelfstandigheid focussen op uurtarieven onder 35 euro