Nieuwe naam, zelfde élan: “Juist nu is het belangrijk dat we onze stem in Den Haag laten horen”
29 juni 2020, 15:49

Deze week verandert het Platform zzp-dienstverleners haar naam in I-ZO Nederland, in een periode dat het belang van goede vertegenwoordiging van branchepartijen in Den Haag groter is dan ooit. Het is topdrukte voor voorzitter Josien van Breda, want zowel de contacten met de leden van I-ZO Nederland als met de politiek zijn intensief. De intermediairs maken zich zorgen, merkt ze: “De voornaamste oproep van onze leden is om nieuw beleid, en dus ook de webmodule, uit te stellen. De markt moet in alle rust weer op krachten kunnen komen.”


Josien van Breda is voorzitter van I-ZO Nederland, de vereniging van intermediairs voor zelfstandig ondernemers. Van Breda heeft sinds het uitbreken van de corona-crisis intensief contact met haar leden en de signalen die ze via hen uit de markt ontvangt zijn helder, zegt ze: “Onze leden denken zeer actief na over manieren om vraaguitval bij zzp’ers te voorkomen en mede te zorgen dat de markt zich hiermee snel en goed kan herstellen. Hun voornaamste oproep is om nieuwe wetgeving en nieuw beleid uit te stellen. Stabiliteit en zekerheid zijn cruciaal om verdere vraaguitval te voorkomen en om te zorgen dat de groep zzp’ers ongeschonden uit de corona-crisis komen en niet alsnog omzet zien kelderen.

Stabiliteit
We hebben onlangs ook een brief naar de Kamer gestuurd, waar we het belang van die stabiliteit benadrukken. De combinatie van een markt die zich probeert te herstellen en onzekerheid over nieuw beleid is een gevaarlijke, zelfs giftige cocktail die we niet moeten willen. Daarom zijn wij ook erg ongelukkig met de pilotfase die minister Koolmees heeft aangekondigd om de web-module te testen. Dat zal alleen maar voor extra onrust zorgen.

We hebben het destijds ook gezien toen de VAR werd afgeschaft. Dat leidde tot onzekerheid in de markt en had tot gevolg dat opdrachten werden beëindigd en dat nieuwe opdrachten werden afgezegd. Zo’n situatie moeten we nu vermijden. Op het moment dat we weer uit het corona-dal kruipen en weer een beetje opwaarts bewegen is het laatste dat je wilt dat er allerlei nieuwe ontwikkelingen bijkomen waardoor we weer achteruit glijden op de heuvel die we beklimmen.

We krijgen van een aantal intermediairs signalen dat er minder opdrachten binnenkomen. Dat is logisch, want acquireren op afstand is moeilijk en nieuwe projecten worden door onzekerheid uitgesteld. We willen niet dat de vraag uitvalt. Vandaar ons pleidooi om de regels die er nu zijn vanuit de Wet DBA en de modelovereenkomst te continueren. Iedereen heeft daarin zijn draai gevonden en door die in stand te houden kan de markt in alle rust weer op krachten komen.

Verleng modelovereenkomsten
Modelovereenkomsten zijn afgesloten voor bepaalde tijd en volgend jaar eindigen de eerste modelovereenkomsten. Om onnodige onrust te voorkomen is het wat ons betreft prioriteit dat de modelovereenkomsten verlengd worden. We houden in het achterhoofd dat het in essentie om een tijdelijk iets gaat, maar op dit moment is het voor de rust en stabiliteit ontzettend belangrijk dat ze verlengd worden.”
Dit is juist belangrijk voor meer kwetsbare groepen, vindt Van Breda: “Denk aan zangers, tekstschrijvers of trainingsacteurs. Dat zijn groepen die het nu juist extra moeilijk hebben. Het zijn ook vakken die je niet in loondienst kunt uitoefenen. Als je het voor deze groepen nu door nieuwe regels extra moeilijk gaat maken om zelfstandig te worden, dan raak je ze dubbel.

Deze zzp’ers help je niet vooruit met een web-module of slimmere handhaving. Zij zijn pas echt geholpen met collectieve regelingen waar zij bij van buitenaf komend onheil een beroep op kunnen doen. Deze zzp’ers hebben veel meer aan een voorziening voor arbeidsongeschiktheid in lijn met het voorstel van de STAR en een mogelijke opvolger in welke vorm dan ook van de TOZO, gecombineerd met sectorale aanpak zodat handhaving effectief en efficiënt.”

Beeld verschilt erg per sector
Het beeld dat vaak in de media wordt gegeven alsof alle zelfstandige professionals het ontzettend moeilijk hebben wordt overigens voor een deel ontkracht door de intermediairs, heeft Josien van Breda gemerkt: “De informatie die ik via onze leden krijg is behoorlijk in tegenstelling tot het beeld dat heel zelfstandig werkend Nederland op zijn gat ligt. De sectoren die direct getroffen zijn door corona hebben het natuurlijk zwaar: mensen die werken in de event-industrie, toerisme, cultuur … Maar veel andere sectoren draaien gewoon door, soms zelfs met groei. Onze leden bemiddelen vaak in hoogopgeleide professionals. Dat is werk dat in het algemeen goed op afstand gedaan kan worden.

Wat ook opvalt, is dat juist zzp’ers met veel kleine, korte opdrachten en veel verschillende opdrachtgevers het bovengemiddeld lastig hebben. Dit heeft ons verbaasd, omdat deze groep vaak wordt gezien als echte ondernemers. De groep zzp’ers die langere tijd bij één opdrachtgevers werken blijken veel meer zelfredzaam te zijn en hebben minder last van omzetdaling.”

De corona-crisis maakt dingen zichtbaar die anders langer verborgen zouden zijn gebleven, denkt Van Breda. “Denk aan de informatie die we opdoen aan de hand van de aanvragen voor de TOZO. Normaal zou je jaren nodig hebben om zulke informatie te verzamelen en nu krijgen we die in een soort snelkookpan binnen. We kunnen data verzamelen over de zp’ers die het hardst geraakt zijn. Die informatie kan ontzettend nuttig zijn bij het beantwoorden van de vraag welke wet- en regelgeving zzp’ers nodig hebben en welke specifieke groepen extra ondersteuning en advies nodig hebben om te voorkomen dat ze nogmaals in zo’n situatie terecht komen.”

Van Platform Zzp-dienstverleners naar IZO Nederland

De organisatie waarvan Josien van Breda voorzitter is verandert deze week officieel haar naam van Platform zzp-dienstverleners in IZO Nederland. “I-ZO Nederland staat voor Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers Nederland”, zegt Van Breda: “We waren op zoek naar een naam die echt de lading dekt en waren niet helemaal tevreden met de vorige naam. I-ZO Nederland staat letterlijk voor wat we zijn en dat schept helderheid. Als intermediairs voor zelfstandig ondernemers zorgen we dat vraag en aanbod bij elkaar komen. In die driehoek tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en intermediair zijn onze leden een onmisbare schakel. De kennis van wet- en regelgeving is knap ingewikkeld en intermediairs borgen die kennis en zorgen dat opdrachtgever en opdrachtnemer probleemloos en compliant kunnen samenwerken. Minstens zo belangrijk is de marktkennis van de intermediairs. Hierdoor kunnen ze altijd een paar stappen eerder schakelen dan de opdrachtgever en die opdrachtgever actief ondersteunen in hun groei. In deze onzekere tijden is het belang van een goede relatie waardevoller dan ooit.

Ik merk ook het urgentiegevoel bij onze leden om nog meer te investeren in kwaliteit. We hebben al een code goed opdrachtgeverschap, maar ze willen daar een slag maken, ook bijvoorbeeld op het gebied van financiële betrouwbaarheid, zodat opdrachtgevers weten dat partijen die bij I-ZO Nederland zijn aangesloten financieel solide zijn en hun verplichtingen nakomen.”

Voor Van Breda zelf is het topdrukte sinds een aantal maanden. Ze zegt: “Ik vind het heel belangrijk om korte lijnen met de leden te hebben en heb frequent contact met ze. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen in Den Haag op de voet, waarbij we ook met andere brancheverenigingen optrekken. Dat wij onderdeel zijn van de Alliantie van Werk maakt ons sterker. Juist nu is het ontzettend belangrijk dat wij het geluid vanuit de praktijk heel helder laten horen in Den Haag. Op die manier willen we ertoe bijdragen dat het kabinetsbeleid opdrachtgevers en zelfstandige professionals ondersteunt en niet in de weg zit.”