AOV en preventieservice voor zelfstandige ondernemer
14 januari 2019, 16:29

Reaal heeft een mantelovereenkomst gesloten met ZZP Nederland met als ingangsdatum 1 januari 2019. Deze mantelovereenkomst biedt zzp’ers de mogelijkheid om zich gunstig te verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Als mantelpartner biedt Reaal zzp’ers – aangesloten bij ZZP Nederland – met een beroep dat valt in UNIM-tarief 3 een korting van 5% op de premie van een UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). In UNIM-tarief 3 vallen vooral beroepen met een adviesrol en beroepen uit de zakelijke dienstverlening. Zoals consultant/trainer, ICT-specialist, interimmanager of organisatieadviseur. Wie tot de doelgroep behoort, kan ook zonder extra kosten gebruikmaken van de preventieservice Reaal Lijfwacht.