Werkgevers en werknemers zien nieuwe zzp-wetten niet zitten
28 november 2019, 15:42

Volgens de Stichting van de Arbeid zijn de nieuwe voorstellen voor zzp-wetgeving onuitvoerbaar en visieloos, en moeten daarom worden ingetrokken. Het gaat om de voorstellen Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaring.
FNV maakt zich vooral zorgen om het minimumuurtarief van € 16,- dat veel lager is dan de kosten van een uitzendkracht, gemiddeld € 25,- per uur. De stichting vreest dat de zelfstandigenverklaring ertoe zal leiden dat er een nieuwe categorie werknemers ontstaat, die geen bijdrage levert aan het stelsel van sociale zekerheid. Volgens de stichting zijn de voorwaarden van de conceptwet op de zelfstandigenverklaring te gemakkelijk te omzeilen.

Kortom, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant van de arbeidsmarkt ontstaat een risico dat er veel meer zzp’ers bij komen, waardoor het stelsel van sociale zekerheid en de bescherming van werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt onder druk komen te staan. Vanuit het Platform zzp-dienstverleners delen wij de zorg dat de conceptwet minimumbeloning niet of onvoldoende bij zal dragen aan bescherming van de werkenden aan de onderkant van arbeidsmarkt.

bron: nos.nl