Correct beeld van zelfstandigen is cruciaal voor politieke maatregelen
8 juni 2021, 12:15

De gemiddelde Nederlander denkt dat de meeste zelfstandigen in de bouw werken. In werkelijkheid is dit de zakelijke dienstverlening. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek. Juist nu er door de politiek stappen worden ondernomen om zelfstandigen meer te beschermen, is het belangrijk dat aannames kloppen.

I&O Research vroeg mensen in welke sectoren ze denken dat zzp’ers werkzaam zijn. De bouw werd het meest genoemd (79%). Ook veel genoemd werden bijvoorbeeld de persoonlijke dienstverlening (67%), productie (63%) en horeca (46%). De sector overheid, onderwijs en zorg, waar ook veel zelfstandigen werken, staat onderaan het lijstje.

CBS cijfers

Wanneer we kijken naar de cijfers van het CBS over het percentage zzp’ers dat werkzaam is per sector, komt een ander beeld naar voren. In de bouw werkt een minderheid als zzp’er (28%). En in de horeca werkt slechts een klein deel als zelfstandige (5%). In de overheid, onderwijs en zorg werkt ook maar 7% op zzp-basis.

Zelfstandigen per sector

Als zzp’ers niet werken in de sectoren die het publiek noemt, waar werken ze dan wel? Het CBS deed hier onderzoek naar.

Uit de resultaten blijkt de grootste sector onder zzp’ers de zakelijke dienstverlening en advies. Meer dan een kwart van alle zzp’ers (26%) werkt in die sector. Daarnaast werkt één op de vijf zelfstandigen bij de overheid en slechts 10% in de bouw.

Waar de bouwsector door het publiek als de zzp-sector wordt gezien, komt die sector in beide CBS-lijstjes dus niet verder dan de middenmoot. En het aantal zzp’ers werkzaam in de zakelijke dienstverlening wordt door de gemiddelde Nederlander dus flink onderschat. Juist nu de politiek stappen onderneemt om de arbeidsmarkt te hervormen, is het belangrijk dat het publieke beeld van zelfstandigen aansluit bij de werkelijkheid.