Josien van Breda: “Regeerakkoord laat kansen voor echte verandering arbeidsmarkt liggen”
16 december 2021, 15:00

VVD, D66, CDA en de CU zijn eruit. In hun regeerakkoord “Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst” presenteren ze hun plannen, ook voor de arbeidsmarkt en economie. Wat vindt Josien van Breda, voorzitter van I-ZO Nederland van deze plannen?

De arbeidsmarktparagraaf van het nieuwe regeerakkoord begint veelbelovend:

“We willen daarom een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt doorvoeren, die de bestaanszekerheid van lage- en midden inkomens versterken en de lasten verlagen. Zodat werken loont, werkgeverschap en ondernemerschap aantrekkelijk blijft, ons welzijn stijgt en personeelstekorten in vitale sectoren opgevangen kunnen worden.”

Maar verder zijn de plannen van het nieuwe kabinet nog erg algemeen.

Het kabinet belooft onder andere helderheid voor zelfstandigen. “Echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd.” Concreet wordt die wens niet.

Over het dossier van de vervanging van de Wet DBA lezen we:

“De verdere ontwikkeling van een webmodule kan bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp-ers over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap.” Ook deze paragraaf blinkt niet uit in duidelijkheid.

Volgens informateur Johan Remkes is het een bewuste keuze om een aantal zaken open te laten rond onder andere de arbeidsmarkt. Die plannen ‘vragen om nog nadere invulling’ en dat is aan de nieuwe bewindslieden. Remkes: “Zij zullen daarover ook apart overleg voeren met de Kamer. Dat is ook het moment om goed te kijken naar de uitvoerbaarheid van plannen.”

Toch is het vooral die uitvoerbaarheid die Josien van Breda, voorzitter van I-ZO Nederland zorgen baart: “In het begin van de arbeidsmarkt-paragraaf erkent de nieuwe coalitie dat de veranderende arbeidsmarkt uitdagingen en kansen biedt. Maar als je kijkt naar de uitwerking, kan het kabinet die kansen beter benutten door een nieuwe benadering van de arbeidsmarkt, in plaats van voort te bouwen op wat er is.”

Als intermediairs kunnen wij helpen krapte op de arbeidsmarkt op te lossen

Als voorbeeld noemt ze de Wet DBA, die bedoeld is om zzp’ers en hun opdrachtgevers duidelijkheid te geven over hun arbeidsrelatie. “De kwalificatievraag blijft een probleem, het Ei van Columbus is niet gevonden. Het kabinet noemt alleen de webmodule als mogelijke oplossing, terwijl dit instrument een hoge foutmarge heeft en daarom veel kritiek krijgt.”

De voorzitter van I-ZO hoopt dat het nieuwe kabinet zich verdiept in de diverse groepen zzp’ers. “Waarom kiezen mensen voor het zelfstandig ondernemerschap, in welke sectoren en in welke situaties is zzp-schap onwenselijk? Slechts een deel van de zelfstandigen concurreert namelijk met werknemers, voor vele anderen hoort ondernemer zijn bij hun vak. Denk aan winkeliers of kunstenaars. Zij worden geraakt door afbouw van de zelfstandigenaftrek, terwijl zij geen onderdeel zijn van het probleem.”

De vereniging van intermediairs voor zelfstandig ondernemers helpt graag, zegt de voorzitter. “Als intermediairs kunnen wij helpen krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. We doen veel aan scholing en ontwikkeling. En bovendien denken we graag mee over een oplossing voor het kwalificatievraagstuk.”

Er staat niets in het akkoord over het advies van de SER om vooral te handhaven bij zzp’ers met uurtarieven minder dan 30-35 euro. Van Breda: “Het lijkt erop dat het kabinet dit niet overneemt, waarschijnlijk wegens strijd met Europese wetgeving. Dat was eerder al het geval toen het kabinet plannen had voor een minimumtarief voor zzp’ers.”