Ministerie organiseert stakeholdersbijeenkomst over inhuur zelfstandigen via intermediairs
24 augustus 2021, 09:07

Op verzoek van I-ZO vindt namens het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bijeenkomst plaats voor intermediairs voor zelfstandigen. De rondetafelsessie, gepland voor 25 augustus, zal de knelpunten inventariseren waar intermediairs tegenaan lopen binnen het huidige wettelijke kader.

Specifiek voor intermediairs

De bijeenkomst vindt digitaal plaats en heeft als titel ‘Rol van intermediairs bij inhuur van zelfstandigen’. De afgelopen jaren heeft er al een aantal stakeholdersbijeenkomsten plaatsgevonden waarin over het thema ‘werken met zelfstandigen’ is gesproken. De gesprekken werden gevoerd met de zorg, bouw, technische installatie, onderwijs en culturele en creatieve sector. Dit keer zal het gesprek gaan over verschillende sectoren en branches waarin regelmatig wordt gewerkt met zelfstandigen, en waarbij de branche van intermediairs een belangrijke rol speelt. Specifiek voor de branche is de rol van alle partijen in de driehoek tussen intermediair, feitelijke werkverschaffer en de werkende.

Omdat intermediairs met andere uitdagingen kampen dan andere bemiddelaars, heeft I-ZO bij het ministerie aangedrongen om hierover het gesprek aan te gaan. Het is belangrijk dat de stem van intermediairs gehoord wordt, omdat zij een aparte sector vormen, met specifieke belangen, aandachtspunten en aanvullende regels.

Gespreksonderwerpen

De rondetafelsessie zal ingaan op het wettelijke kader rondom arbeidsrelaties en de pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties (WBA). De pilot biedt een goede aanleiding om in gesprek te gaan over het belang van ruimte voor ondernemerschap, het tegengaan van ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden, bescherming van kwetsbaren op de arbeidsmarkt en duidelijkheid over de status van de arbeidsrelatie voor zowel werkverstrekkers als werkenden en de rol van intermediairs daarin.

Het doel van het gesprek is enerzijds de bewustwording van en draagvlak voor (het werken binnen) het wettelijk kader bij opdrachtgevers en opdrachtnemers te vergroten, en anderzijds ophalen waar belanghebbenden tegenaan lopen. Hierbij speelt specifiek de driehoek tussen intermediair, feitelijke werkverschaffer en de werkende een belangrijke rol.

De bijeenkomst gaat nader in op vragen als: wat zijn de knelpunten die men ervaart als het gaat om de (effecten van) wet- en regelgeving omtrent arbeidsrelaties, wat werkt er wel en wat werkt er niet. Ook zal worden gevraagd om inbreng ten aanzien van de webmodule. De insteek is dat er daarbij aandacht zal zijn voor de verschillende aard van de problematiek die speelt aan de onderkant en bovenkant van de markt.

Deelnemers en aanmelden

De bijeenkomst heeft een inhoudelijk en informatief karakter en richt zich zowel op (beleids)medewerkers verantwoordelijk voor inhuur van zelfstandigen, personeelsbeleid, arbeidsrecht e.d. (van zowel de intermediairs als van de feitelijke werkverschaffer) als op zelfstandigen werkzaam in deze sector. De bijeenkomst wordt begeleid door moderator Marijke Roskam (oud BNR nieuwsradio), vergezeld door tafelheer Johan Zwemmer (advocaat DLA Piper en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam). Ook zullen er experts van de Belastingdienst en SZW aansluiten voor vragen over het werken met of als zelfstandige (en de rol van intermediairs), het toezicht, en de webmodule.

Mocht u als intermediair deel willen nemen aan deze bijeenkomst, dan kunt u per e-mail een verzoek sturen aan Jesse Beek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als onderwerpregel Aanmelding bijeenkomst breed gesprek ‘Rol van intermediairs bij inhuur van zelfstandigen’. Vermeldt in de e-mail namens welke organisatie u deelneemt.

I-ZO zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Doel is daarbij om de wensen van intermediairs om duidelijkere wetgeving over te brengen.