Stand van zaken arbeidsmarktbeleid
29 mei 2019, 14:47

Afgelopen vrijdag heeft minister Koolmees (SZW) het “spoorboekje” gepubliceerd. Hierom was gevraagd tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans in de Eerste Kamer door Kamerlid Ester (CU). In dit “spoorboekje” zet de minister de samenhang uiteen van dit wetsvoorstel met alle andere lopende voorstellen voor de arbeidsmarkt. Over het werken als zelfstandige merkt de minister het volgende op.

Voor de zomer zal de Tweede Kamer per brief geïnformeerd worden over de verdere uitwerking van de maatregelen uit het Regeerakkoord. De maatregel voor de onderkant van de arbeidsmarkt stuit wellicht op Europeesrechtelijke bezwaren. Namelijk werkenden die volgens het Europees recht als zelfstandige worden aangemerkt, zouden volgens Nederlands recht werknemer worden. Dit is dan ook de reden dat een alternatief uitgewerkt wordt in de vorm van een minimumtarief. De webmodule is naar verwachting begin 2020 gereed. De uitwerking van de maatregel aan de bovenkant van de arbeidsmarkt is complex. Het handhavingsmoratorium zal na invoering van deze maatregelen gefaseerd worden afgebouwd.

Lees hier deze kamerbrief.