Betalingstermijn van grote ondernemingen voor het mkb en zzp’ers nog dit jaar aanpassen?
2 mei 2019, 15:20

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wil de wettelijke termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, mogelijkerwijs verlagen naar dertig dagen. Op grond van de Wet betalingstermijnen grote bedrijven is op dit moment de betalingstermijn maximaal 60 dagen, mits aan voorwaarden wordt voldaan.

Volgens cijfers van financieel dienstverlener Graydon zijn de betalingstermijnen van grote naar kleine bedrijven in 2018 opgelopen tot een gemiddelde van 41,5 dagen. De staatssecretaris is het eens met het mkb en zzp’ers dat zij sneller hun geld moeten krijgen.

Een evaluatie van de uitvoering van de Wet betalingstermijnen grote bedrijven stond al gepland voor komende zomer. Als daaruit blijkt dat grote bedrijven de maximale termijn van 60 dagen als norm hanteren, past de staatssecretaris de betalingstermijn door een wetswijziging aan naar 30 dagen.