De Belastingdienst start deze maand met verscherpt toezicht
7 oktober 2019, 11:15

De Belastingdienst heeft onlangs het volgende bericht op de eigen website geplaatst over verscherpt toezicht in het kader van de controle op de Wet DBA.

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Belastingdienst meer handhaven bij opdrachtgevers. Dat betekent dat correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen kunnen worden opgelegd, eventueel met een boete. Voordat er gehandhaafd wordt, zal eerst toezicht worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een bedrijfs- of boekenonderzoek). In oktober 2019 start de Belastingdienst al met dit verscherpte toezicht.

De Belastingdienst handhaaft als:
1) opdrachtgever als kwaadwillend wordt aangemerkt of als 2) de aanwijzingen die de Belastingdienst heeft gegeven, door opdrachtgever niet worden opgevolgd.

In het tweede geval moet de opdrachtgever:
a) de arbeidsrelatie zo vormgeven dat sprake is van werken buiten dienstbetrekking of
b) de arbeidsrelatie als dienstbetrekking verwerken in de aangifte loonheffingen.
Een opdrachtgever krijgt meestal drie maanden de tijd om de gegeven aanwijzingen door de Belastingdienst op te volgen. Wordt er na die termijn vastgesteld dat de opdrachtgever de aanwijzingen niet of niet voldoende hebt opgevolgd en is er nog steeds sprake van een (fictieve) dienstbetrekking, dan kan de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 handhaven.

Let op: De termijn van drie maanden is nieuw.
Is er geen sprake van een van de twee bovengenoemde situaties, dan wordt de handhaving door de Belastingdienst uitgesteld tot 1 januari 2021.

Lees hier het volledige bericht >>