I-ZO Nederland werkt aan een zzp-keurmerk
25 mei 2023, 11:04

I-ZO Nederland gaat een eigen zzp-keurmerk ontwikkelen voor alle leden die aan zzp-dienstverlening doen. Deze kwaliteitsstandaard gaat gelden vanaf 1 januari 2025, tegelijkertijd met de hervatting van de handhaving op schijnzelfstandigheid en de verplichte certificering voor uitzenden.

Met het zzp-keurmerk wil I -ZO een kwaliteitsstandaard neerzetten. De boodschap voor de opdrachtgevers is: “als je met een ABU/I-ZO-lid werkt, dan is het goed geregeld”. Dankzij het keurmerk kunnen leden zich positief onderscheiden van partijen die zonder keurmerk werken. Dat geeft de leden een betere marktpositie.

Voorsorteren op belangrijke wijzigingen

De ontwikkeling van een keurmerk is volgens I-ZO daarnaast ook wenselijk om twee andere redenen. Het afschaffen van de NEN-norm en de verplichte certificering voor uitzenden zijn ingrijpende veranderingen voor de markt. I-ZO wil daar graag op voorsorteren.  Het is belangrijk dat naast de strengere regelgeving voor uitzenden ook wordt vastgelegd aan welke kwaliteitsnormen zzp-dienstverlening hoort te voldoen.

Daarnaast wil de branchevereniging zich ook goed voorbereiden op de aangekondigde hervatting van de zzp-handhaving per 1 januari 2025. “Op deze manier willen we aantoonbaar compliant werken en voor zover dat mogelijk is duidelijkheid geven aan de markt.” Ook als de hervatting van de handhaving wordt uitgesteld, gaat I-ZO door met de ontwikkeling van dit keurmerk.

Uitgangspunten zzp-keurmerk

Voor het zzp-keurmerk hebben I-ZO en ABU een aantal uitgangspunten geformuleerd:

  • Het keurmerk is verplicht voor alle ABU-leden die aan zzp-dienstverlening doen.
  • Het keurmerk gaat over alle vormen van zzp-dienstverlening, bemiddeling en tussenkomst.
  • Het keurmerk moet efficiënt en effectief zijn, met zo min mogelijk administratieve lasten.

Elementen van het zzp-keurmerk

Een werkgroep heeft beschreven aan welke normpunten het keurmerk moet voldoen. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

In het keurmerk komen de volgende normvereisten aan bod:

  • Basisvereisten die aan de zzp-dienstverlener worden gesteld, zoals een correcte inschrijving bij de KVK
  • Vereisten die aan de dienstverlening aan zzp’ers en inhurende organisaties worden gesteld
  • Vereisten die gaan over het ondernemerschap van de zzp’er
  • Normen voor het werken met de variant tussenkomst
  • Normen voor het werken met de variant bemiddeling

Planning en voortgang

Op de ledenbijeenkomst van 21 april jl. zijn de plannen aan de leden voorgelegd. Bij de leden bleek groot draagvlak voor het keurmerk te bestaan, vooral met het oog op de voorgenomen hervatting van de zzp-handhaving. Voor de zomer moet het concepttoetsingskader af zijn, zodat eind 2023 de besluitvorming in het ABU-bestuur kan plaatsvinden.

In 2024 wil I-ZO proefdraaien met het nieuwe keurmerk. Het wordt dan meegenomen bij de audits, zonder dat er consequenties aan verbonden zijn. Vanaf 1 januari 2025, tegelijk met de hervatting van de handhaving op schijnzelfstandigheid en de verplichte certificering, is het keurmerk dan een feit.

Meewerken aan het keurmerk?

Wil je meewerken aan de ontwikkeling van het keurmerk, of heb je nog vragen hierover? Stuur dan een mail aan Josien van Breda via voorzitter@izo.nl.