Geslaagde meet-up Platform zzp-dienstverleners
18 september 2019, 15:23

Op donderdag 12 september jl. organiseerde het platform een bijeenkomst (red.: het voormalige Platform zzp-dienstverleners is  geworden: I-ZO Nederland). Deze keer waren we te gast bij USG People in Almere. Er waren meer mensen op afgekomen dan dat we deelnemers hebben. Met de interesse voor het platform zit het dus wel goed.
Gastspreker was de ACM die de aanwezigen meenam in de nieuwe concept Leidraad tariefafspraken zzp’ers.

De deelnemers vonden dat tariefafspraken in sommige situaties een goed middel kunnen zijn, om prijsdumping te voorkomen. Echter, zij vragen zich af of de zzp’er niet slechter af raakt door het minimumuurtarief van € 16,-. Dit is immers op of onder het niveau van de totale werkgeverskosten voor minimumloon en voordeliger dan het inhuren van uitzendkrachten. Wordt hiermee het paard achter de wagen gespannen en leidt dit nu juist niet tot een enorme toestroom aan zzp’ers aan de onderkant van de markt? Van het Platform zzp-dienstverleners mag het minimumuurtarief dus wel wat hoger. Wij zullen dit onderwerp natuurlijk blijven volgen!

Uit de marktconsultatie bleek dat ook hier de duivel in de details zit. Naar aanleiding van de marktconsultatie zal de conceptleidraad nog verder verduidelijkt worden. In de zaal kwam het volgende voorbeeld aan bod. Volgens de conceptleidraad kan het zijn dat bepaalde (groepen) zzp’ers meer kosten hebben dan de gemiddelde kosten waarmee het kabinet rekening houdt bij de hoogte van het voorgenomen wettelijk minimumtarief. In dat geval kunnen (vertegenwoordigende organisaties van) zzp’ers en opdrachtgevers afspraken maken over een hoger tarief dan het voorgenomen wettelijk minimumtarief om te waarborgen dat de betreffende zzp’ers een bestaansminimum kunnen verdienen door hen voor deze hogere kosten te compenseren. Als voorbeeld noemt de ACM de kosten van de bestelbus van de pakketbezorger. Maar hoe zit dat met de timmerman, valt die nu wel of niet onder deze uitzondering? We kwamen er niet uit.

Daarna hebben we met de aanwezigen gediscussieerd over onze boodschap aan de commissie-Borstlap. Hierover later meer. De middag werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel.