“Met onze checklist kunnen klanten en zelfstandig ondernemers controleren of ze met goede intermediair van doen hebben”
18 november 2020, 11:52

Bijdragen aan een gezondere arbeidsmarkt, dat is wat I-ZO Nederland wil. Tuurlijk, dagelijks worden opdrachtgevers door intermediairs blij gemaakt met fantastische zelfstandig professionals. Dagelijks geven intermediairs een boost aan de carrière van zelfstandig professionals. Alleen hebben intermediairs nog niet altijd en overal die positieve en proactieve rol.

Zo leidde ik op 28 oktober een break-out bij een congres van PZO-ZZP https://www.zelfstandig3.nl/ De deelnemende tolken en vertalers vertelden dat ze vaak verplicht moeten werken via een bepaalde tussenpersoon en niets in te brengen hebben over hun tarief of voorwaarden. Dit kan omdat de overheid al haar tolk- en vertaaldiensten heeft aanbesteed. En als je dit werk doet, dan is de consequentie dat je niet onder de “winnaar” van de aanbesteding uit kunt, waarbij de tolken en vertalers de grote verliezers zijn. Het gaat fout doordat de belangen van de zelfstandigen géén enkele rol spelen in de aanbestedingsprocedure. Je kunt de intermediair daarom niet de schuld geven, maar hij wordt er wel op aangekeken.

Van I-ZO leden actief in de zorg weet ik dat zij zich mateloos storen aan de cowboys die zich nergens iets van aantrekken en er alleen maar op uit zijn om zoveel mogelijk zzp’ers te plaatsen tegen een zo hoog mogelijke marge. Dat stoort I-ZO omdat de opdrachtgevers en zzp’ers onjuiste en onvolledige informatie krijgen en zich daardoor niet altijd bewust zijn van de juridische risico’s die ze lopen. Dit staat haaks op de inzet van I-ZO. Ons doel is namelijk niet om zoveel mogelijk zelfstandigen aan het werk te zetten in de zorg, maar goede balans tussen vast personeel, zelfstandigen, uitzendkrachten en gedetacheerden.

Beide voorbeelden laten zien dat een gezonde arbeidsmarkt nog niet overal vanzelfsprekend is. Wij staan voorde belangen van de zelfstandig ondernemer én de opdrachtgever. Dat is de enige manier voor economische en persoonlijke groei op de lange termijn. Dus I-ZO wil zorgen dat er geen plek is voor rotte appels in de fruitmand. Dat gaan we doen door op te schrijven hoe intermediairs bijdragen aan een gezondere arbeidsmarkt. Wat is goed? Wat is fout? Wat mogen klant en zelfstandig ondernemer verwachten van een intermediair?

Wij gaan dit najaar in gesprek met zzp’ers, intermediairs en opdrachtgevers over kwaliteit. En uiteindelijk mondt dit uit in een checklist. Met deze checklist in de hand kunnen klanten en zelfstandig ondernemers zelf eenvoudig checken of ze met een goede intermediair van doen hebben. Zo kunnen ze intermediairs aanspreken als ze ergens ontevreden over zijn. De tolken en vertalers hebben hier niet direct iets aan, maar ik ben vol vertrouwen dat de checklist op termijn deel uit gaat maken van de aanbestedingsvoorwaarden van de overheid.

Zo dragen wij met zijn allen bij voor een gezondere arbeidsmarkt!

Josien van Breda