TCP
19 september 2019, 08:26

Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij TCP heeft het Platform zzp-dienstverleners een enquête gehouden onder zijn deelnemers.

De uitslag bevestigt dat de markt in de afgelopen jaren sterk veranderd is. Er zijn meer partijen bij gekomen en men signaleert branchevervaging. Gebeurtenissen als TCP plaatsen de gehele sector in een kwaad daglicht, terwijl zzp-dienstverleners totaal anders werken dan brokers.

Zzp-dienstverleners zorgen voor de juiste match tussen zzp’er en opdrachtgever. Voor beide kanten is de zzp-dienstverlener een gewaardeerde en betrouwbare adviseur op het gebied van loopbaanontwikkeling en regelgeving. Dit omvat veel meer dan brokers, die er puur zijn voor afhandeling van contracten conform de wensen van de opdrachtgever. Deelnemers maken zich zorgen over partijen die met flinterdunne marges werken en alle risico’s doorschuiven naar zzp’ers, terwijl de zzp’er er geen invloed op heeft. Dat is niet goed voor de branche, maar vooral niet voor de zzp’ers.

Het onderzoek laat tevens zien dat de deelnemers van het platform financieel behoorlijk solide zijn. Bijna alle respondenten werken geheel of grotendeels met eigen middelen en zijn niet afhankelijk van kredietverstrekkers voor hun liquiditeit.

Het platform houdt een pleidooi voor regulering om de branchevervaging te voorkomen. Voor zzp’er en eindklant moet vanaf het begin duidelijk zijn met wie je in zee gaat, zodat de zzp’er een bewuste afweging kan maken van eventuele risico’s. Daarom pleit het platform ervoor dat marktpartijen gaan voldoen aan kwaliteitswaarborgen in de vorm van de Code van Goed Opdrachtgeverschap en de NEN-normen. Ook wil het platform zich inzetten voor voorlichting en bewustwording naar zzp’ers en eindklanten toe.