Forse groei van aantal freelancers bij de zuiderburen
11 oktober 2021, 12:28

Hoe ziet het freelancerslandschap eruit in Vlaanderen en Brussel? De Freelancer Focus 2021 van ondernemersnetwerk Unizo geeft daarvan een aardig beeld. Belangrijkste vaststelling: het worden er steeds meer.

“Freelancers zijn volbloed zelfstandigen, die graag autonoom en flexibel werken en dus bewust voor hun statuut kiezen. Die vaststelling verzinnen we niet zelf, maar blijkt uit verschillende UNIZO-enquêtes, waarin 84% van de freelancers aangeeft dat men, met alles wat men nu weet, opnieuw zou starten als freelancer.” Dat schrijft Unizo-bestuurder Danny Van Assche in het voorwoord bij de Freelancer Focus 2021.

Groei freelancers in Vlaanderen: 37% in 5 jaar tijd

Niet alleen kiezen de meeste freelancers in Vlaanderen en Brussel heel bewust voor een zelfstandigenbestaan. Net als in Nederland maken steeds meer werknemers de overstap. Volgens de cijfers van Unizo waren er in Vlaanderen in augustus 2021 150.143 freelancers actief. Dat is een stijging van 5% tegenover 2020 en een groei van 37% op 5 jaar tijd. Brussel telt volgens het rapport 35.200 freelancers, een stijging van 6% ten opzichte van een jaar eerder.

Van deze freelancers was 3 op 4 (74%) eerder werknemer in loondienst. 6% van de freelancers was voordien student, 5% was werkzoekende, 10% was al actief als zelfstandige en 5% was ambtenaar.

In dezelfde periode nam in Nederland de vergelijkbare groep, zzp’ers die diensten leverden aan bedrijven en organisaties, met 17% toe. Flink minder dus.

Meerderheid freelancers: hoogopgeleid, man, middelbare leeftijd

Unizo geeft ook cijfers over de samenstelling van de freelancerspopulatie in Vlaanderen en Brussel. Daarbij keken ze naar het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau. Het best vertegenwoordigd zijn de hoogopgeleide mannen van middelbare leeftijd. 75% van de freelancers is een man, 25% is een vrouw. Het aandeel freelancers dat ouder is dan 55 jaar, is 41% tegenover 32% vorig jaar. De meerderheid (51%) is tussen 35 en 54 jaar. 8% is jonger dan 34 jaar. Van de freelancers heeft 30% een diploma op bachelorniveau, 51% heeft een master of een doctoraat.

De man/vrouw verdeling ligt in Nederland wat evenwichtiger. Ook hier is het opleidingsniveau gemiddeld hoog. Het aantal zzp’ers onder de 34 jaar is in Nederland wel flink hoger: 20%

Uurtarief Vlaamse freelancers

In financieel opzicht gaat het de meeste freelancers in Vlaanderen best goed, blijkt uit het Unizo-rapport. Slechts een kwart van de freelancers verdient minder dan 50 euro per uur, de rest zit boven dit tarief. 5% van de freelancers verdient 30 euro of minder, 19% tussen 31 en 50 euro, 24% tussen 51 en 70 euro, 31% tussen 71 en 90 euro en 17% 91 euro of meer per uur. Ook in 2019 en 2020 hanteerden ze al deze tarieven, zegt Unizo. De coronacrisis vormde geen aanleiding tot het verlagen daarvan.