Beoordeling moties VAO Arbeidsmarktbeleid
13 maart 2019, 17:18

Middels een brief aan de Tweede Kamer hebben de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën gereageerd op de drie moties die zijn ingediend in het VAO Arbeidsmarktbeleid van 6 maart jl. die betrekking hebben op de Belastingdienst.

De handhaving door de Belastingdienst op de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen is opgeschort behoudens de situaties van kwaadwillendheid (zgn. handhavingsmoratorium), aldus beide bewindslieden. Een gewijzigd kabinetsbeleid op het punt van het handhavingsmoratorium zal aanleiding geven tot onrust. Opdrachtgevers worden terughoudend om zzp’ers in te huren. Het kabinet geeft er dan ook de voorkeur aan om het handhavingsmoratorium (gefaseerd) af te bouwen en wel als de vervanging van de Wet DBA zoals voorzien in het Regeerakkoord, is afgerond.

Ruimschoots voor het zomerreces zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd over de toezicht- en handhavingsstrategie van de Belastingdienst en de afbouw van het handhavingsmoratorium. Tevens zal dan inzicht worden gegeven in het risicogericht toezicht door de Inspectie SZW op de naleving van de publiekrechtelijke arbeidswetgeving.

De motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Smeulders met de oproep tot naheffing en boetes, werd gisteren verworpen.De motie van SP-Tweede Kamerlid Van Kent over de capaciteit van de Belastingdienst om schijnzelfstandigheid aan te pakken is aangehouden.De motie van PvdA-Tweede Kamerlid Van Dijk over het innen van premies en belastingen ondanks het moratorium op handhaving is ook aangehouden.

Naar de stemmingsuitslagen van de moties