I-ZO-lid Jacinto Louisa: “Om meters te kunnen maken, heeft de overheid zzp’ers nodig”
15 augustus 2023, 16:56

Jacinto Louisa, eigenaar-directeur van Valuen, is een I-ZO-lid van het eerste uur. Omdat hij kwaliteit wil leveren, zowel aan opdrachtgevers als aan opdrachtgevers, zegt hij zelf. Een kwaliteitskeurmerk voor zzp-bemiddelaars lijkt hem daarom een heel goede ontwikkeling. Hoe kijkt hij verder tegen het vakgebied en zijn lidmaatschap aan?

Bij gemeenten en provincies komen er steeds meer afdelingen duurzaamheid. De overheid heeft subsidie gekregen voor de energietransitie, maar moet nu ook op korte termijn doelstellingen halen. Onder meer daardoor hebben de overheid en de energiebedrijven veel hoogopgeleide professionals, nodig, zegt Jacinto Louisa. Zijn bureau Valuen koppelt hoogopgeleide interim-professionals aan opdrachtgevers en projecten bij de overheid en bij energiebedrijven.

De interim-professionals die Valuen bemiddelt, hebben bewust voor het zzp-schap gekozen. Ook veel goede ambtenaren maken de overstap naar zzp’er, ziet Louisa, omdat ze willen ontsnappen aan de administratieve rompslomp, en sneller resultaten willen halen. “Om meters te kunnen maken, heeft de overheid die zzp’ers ook broodnodig.”

Basis van gelijkwaardigheid

Het is vooral de aandacht voor de kandidaten, voor de processen en voor de overeenkomsten waarin Valuen zich onderscheidt, legt Louisa uit. “We werken samen met zzp’ers op basis van gelijkwaardigheid, want zij zijn ook ondernemers. We streven naar transparantie in de keten: wat is de inkoop- en de verkoopprijs en wat is de marge?”

“We zorgen daarnaast ook voor continuïteit in de opdrachten. We kennen het netwerk van onze zzp’ers, weten waar ze zitten en wanneer ze weer beschikbaar komen. Daardoor kunnen de zzp’ers hun aandacht op hun huidige opdracht richten, en hoeven ze niet al tijdens de uitvoering daarvan op zoek te gaan naar andere opdrachten.”

De krapte op de arbeidsmarkt speelt het bureau soms wel parten. “Als kandidaten in een opdracht zitten, dan zien je dat opdrachtgevers ze langer vasthouden dan eigenlijk de bedoeling was. Daardoor komen ze niet beschikbaar voor andere opdrachtgevers.”

Kennis van de wetgeving

Louisa is al lid van I-ZO sinds de oprichting, toen I-ZO nog het Platform Zzp-dienstverleners heette. “De zzp-bemiddeling was een nieuwe markt met andere spelregels, los van detachering en uitzenden. Zelf heb ik een HR- en bestuurskundige achtergrond en ik zat in mijn loopbaan vaak aan de andere kant van de tafel. Ik vind het heel belangrijk dat de zaken rondom inhuur goed geregeld zijn, met kennis van de wetgeving, de procedures en de kaders. Daarom wil ik graag dichtbij dit soort kennisplatformen zijn.”

Louisa wil kwaliteit leveren, zowel aan kandidaten als aan opdrachtgevers. “Ik vind het belangrijk dat ik ze goed kan informeren en adviseren. Soms hebben opdrachtgevers niet genoeg juridische kennis en zijn ze bang om dingen te doen, en missen ze daardoor goede kandidaten. Als je ze goed kunt vertellen wat er wel en niet mag, kun je dat voorkomen. Wij bemiddelen hoogopgeleide professionals met hoge tarieven. We kunnen daardoor goed met de Overeenkomst van tussenkomst werken, conform de Wet DBA.”

Zzp-dossier is complex

De wet- en regelgeving rond het zzp-dossier is complex en vormt zeker een uitdaging. De overheid moet wel een onderscheid maken bij de wetgeving tussen wie er wel en wie er niet bescherming nodig heeft, vindt Louisa. Daarmee hangt ook de discussie samen over de verplichte ziektekostenverzekering of het verplichte pensioen. Het lijkt hem daarbij belangrijk niet alle zzp’ers over één kam te scheren.

“Advocaten, artsen, makelaars zijn voorbeelden van beroepsgroepen waarvoor bepaalde codes en certificaten gelden. Die beroepscode zou de overheid ook kunnen introduceren bij groepen van zzp’ers, zoals projectmanagers die bij de overheid werken of hoogopgeleide technici. De overheid zou ze binnen de wetgeving bescherming moeten bieden, maar ook vrijheden moeten gunnen, bijvoorbeeld om zelf hun verzekeringen te regelen, zonder verplichting.”

Kwaliteitsgarantie en keurmerk

Branchevereniging I-ZO kan in dit dossier een belangrijke rol spelen door samenwerking te blijven zoeken met andere belangenbehartigers zoals ZZP Nederland, zegt Louisa. Hij denkt dat ook de samenwerking met andere beroepsverenigingen, zoals bijvoorbeeld die van de makelaars, inspirerend zou kunnen zijn. Aan het lidmaatschap van zo’n vereniging hangt een kwaliteitskeurmerk. Dat zou ook voor zzp-bemiddelaars een goed model kunnen zijn.

“Ik vind het daarom heel goed dat I-ZO aan de certificering gaat werken van de bureaus en van de medewerkers, zoals consultants en adviseurs, om op die manier een bepaalde kwaliteit te garanderen voor zzp-bemiddeling. Het I-ZO-keurmerk voor bemiddelaars, dat die kwaliteitsgarantie straks kan formaliseren, is een goede ontwikkeling.”

De bemiddelingsbureaus zouden onderling ook nog meer kunnen samenwerken, zegt Louisa. Hij mist wat dat betreft soms gesprekspartners bij I-ZO die ook bemiddelen voor opdrachtgevers bij de overheid. Dat is een belangrijk deel van de markt. “De overheid blijft toch de belangrijkste opdrachtgever, en bepaalt ook nog de wet- en regelgeving.”