Kick-off werkgroep Public Affairs
23 februari 2021, 17:12

Op 9 februari 2021 was de werkgroep Public Affairs voor het eerst bij elkaar. Marcel van den Bekerom, bestuurslid van I-ZO en voorzitter van de werkgroep nam de aanwezigen mee in de laatste ontwikkelingen. Speciale gast was Hugo-Jan Ruts van Zipconomy die de deelnemers een openhartig inkijkje achter de Politieke schermen gaf.

Om te beginnen met het goede nieuws: bijna alle leden van de vaste Kamercommissie SZW staan op een verkiesbare plaats. En als ze na de verkiezingen hun portefeuille houden, dan blijft de continuïteit van veel kennis van het ingewikkelde zzp-dossier behouden. In de verkiezingsprogramma’s hebben zelfstandig ondernemers een minder prominente plek dan vier jaar geleden. Toch zijn er wel twee stromingen uit de verkiezingsprogramma’s te halen.

In de eerste plaats zijn er partijen van links en het midden die de lijn van de Commissie Borstlap en de uitspraak van Hoge Raad aanhouden. De Hoge Raad oordeelde dat het er niet om gaat wat zelfstandig ondernemer en opdrachtgever hebben afgesproken, maar hoe ze in de praktijk werken.
De commissie deelt de arbeidsmarkt in drie rijbanen, waarbij het vaste contract de hoofdrijbaan is en de algemene norm is. Voor zzp (op basis van expertise) en uitzenden blijft dan in principe alleen piek en ziek over en werk wat niet in loondienstverband gedaan kan worden. Daar tegenover staat het idee van de VVD om de zelfstandig ondernemer een eigen rechtspositie te geven in het Burgerlijk Wetboek, naast werknemers. Minimale eisen voor zzp- schap zijn dat iemand zelf beslist over het aannemen of weigeren van opdrachten en zijn eigen tarieven kan vaststellen. Hierdoor is de beoordeling of iemand een echte zzp’er is objectiever en voorspelbaarder en minder afhankelijk van interpretatie. Het CDA is gecharmeerd van de Belgische sectorale aanpak, waarbij voor bepaalde branches, zoals beveiliging en schoonmaak is vastgelegd dat het werk niet door ZZP’ers gedaan kan worden.

Volgens Hugo-Jan Ruts is er bij de politieke partijen genoeg kennis over zzp’ers en de vraagstukken. De erkenning van de diversiteit van de groep wordt steeds groter. Maar desondanks staat er na de verkiezingen wel wat op het spel voor de intermediairs. De werkwijze van platforms als Temper en Deliveroo straalt negatief af op intermediairs voor zelfstandig ondernemers. Inspectie SZW en rechter oordeelden dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst, in tegenstelling tot wat contractueel was vastgelegd.

I-ZO gaat hier mee aan de slag. In de bijeenkomst werden meerdere oplossingsrichtingen geopperd. Zo kunnen we aansluiten bij de ondernemersovereenkomst, de sectorale benadering in België, de verplichte BV voor zelfstandigen in Duitsland of een nieuwe inhoudingsplicht introduceren bij opdrachtgevers of intermediairs onder een bepaald tarief.
Genoeg stof tot nadenken namens de werkgroep Public Affairs ! Wordt vervolgd.