Werkgroep Zorg buigt zich over factsheets en concept Integraal Zorgakkoord
30 augustus 2022, 13:15

Volgende week vergadert de werkgroep zorg van I-ZO over enkele belangrijke nieuwe ontwikkelingen
voor hun branche. Wat staat er op de agenda?

Op donderdag 8 september 2022 van 15:30-17:00 vergadert de werkgroep zorg van I-ZO. Op de
agenda staan belangrijke punten. Zo zal er een factsheet worden gepresenteerd met een
kostenvergelijk tussen netto en bruto inkomens van zzp’ers en vaste krachten. De werkgroep buigt
zich ook over de gevolgen van het concept van het Integraal Zorgakkoord.

Presentatie factsheet Kostenvergelijk zzp en loondienst

Berenschot maakt in opdracht van de werkgroep een factsheet, waarin een kostenvergelijk staat
tussen netto en bruto inkomens van zzp’ers en vaste krachten. Ook staan er objectieve feiten in over
de verschillen tussen zzp en loondienst. Tijdens de vergadering wordt de factsheet gepresenteerd en
toegelicht. Leden van de werkgroep krijgen de factsheet een week eerder ter inzage.

Integraal Zorg Akkoord en gesprek VWS

Het concept-integraal zorgakkoord is uitgelekt. In dit akkoord staan ideeën om het werken in de zorg
aantrekkelijker te maken en te houden. Naast het zo aantrekkelijk mogelijk maken van werken in
loondienst door goed werkgeverschap, willen de partijen afspreken dat schijnzelfstandigheid wordt
vermeden. “Brancheorganisaties stellen duidelijke regels op over de inzet van zzp’ers en daarmee
het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Brancheorganisaties vormen op grond van deze regels een
eerste essentiële functie in handhaving van de wet DBA en het voorkomen van schijnzelfstandigheid
door hun leden aan deze regels te committeren.” Voorts willen betrokken organisaties
“verantwoordelijkheden tussen medewerkers in loondienst en zzp’ers helder en eerlijk verdelen o.a.
rondom ANW-diensten, scholing en beloning.” Het meedraaien met de onregelmatige diensten
wordt dus een voorwaarde om als zzp’er ingehuurd te worden.

De leden van de werkgroep zorg bespreken naar aanleiding hiervan wat de mogelijke gevolgen van
dit akkoord zijn voor hun branche. Ze discussiëren over de insteek van I-ZO en ABU bij het eerste
gesprek met VWS hierover, dat momenteel gepland wordt.

Diploma-fraude

Een laatste agendapunt is diplomafraude. Aan de helpdesk worden de laatste tijd opvallend veel
vragen gesteld over diplomafraude. Vraag aan de leden van de werkgroep zorg is: “Herkennen jullie
dit beeld? Wat kunnen we eraan doen?”

Ben je lid van de werkgroep en heb je jezelf nog niet aangemeld, wil je dat dan alsnog doen? Dat
kan via info@i-zo.nl