Brief minister SZW over arbeidsongeschiktheidsrisico’s bij ondernemers
25 april 2019, 11:16

De minister van SZW heeft de Tweede Kamer (Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een afschrift gezonden van een brief over arbeidsongeschiktheid bij ondernemers. De volgende onderwerpen komen daarbij ter sprake: de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV), de fiscale voorziening, de fiscale oudedagsreserve (FOR) en nieuwe fiscale faciliteiten.

AOV
De minister erkent dat verzekeraars soms een lagere eindleeftijd voor een AOV hanteren dan de pensioengerechtigde leeftijd van de AOW. Gangbaar is dat verzekeraars een uiterlijke acceptatieleeftijd hanteren die ligt op vijf jaar voor de maximale eindleeftijd. De minister wil inzetten op het reduceren van het arbeidsongeschiktheidsrisico door bijvoorbeeld tijdig aan te sturen op omscholing. Hij gaat hierover in gesprek met verzekeraars en andere stakeholders.

Fiscale voorziening
Beleidsmatig is het voornaamste bezwaar van een voorziening dat het niet wenselijk is het risico van arbeidsongeschiktheid in eigen beheer te houden. Voorts is het vormen van een voorziening alleen mogelijk als de arbeidsongeschiktheid al vóór balansdatum bestaat.

FOR
De minister legt uit dat geen sprake is van dubbele belastingheffing, omdat de dotaties aan de FOR aftrekbaar zijn.

Nieuwe fiscale faciliteiten
Nieuwe fiscale faciliteiten acht de minister niet nodig.