FD: In een crisis hebben we de flexmarkt harder nodig dan ooit
29 september 2020, 14:29

Keer op keer ontbreekt in politieke debatten een onderkenning van de werkelijke dynamiek van de flexbranche. Het reguleren van flex om uitwassen aan de onderkant van de markttegen te gaan, heeft een sterke negatieve invloed op hoe organisaties gebruik kunnen maken van hoger opgeleide zelfstandigen. Dat heeft invloed op hun wendbaarheid. Politici zien dit niet in.
Dat is zeer ongewenst, want de coronacrisis vraagt het uiterste van bedrijven om uit het dal te komen en de juiste dingen te doen. Bedrijven hebben daarom juist nu toegang nodig tot de expertise van zzp’ers. Dankzij de combinatie van vast én flex kunnen zij snel inspelen op marktontwikkelingen en kunnen al te hevige schommelingen worden gedempt.
Als er constant wetswijzigingen over de markt worden uitgestrooid, veroorzaakt dat onnodige onrust. Dat leidt tot terughoudendheid en vraaguitval, juist wat we niet moeten hebben in de corona- en postcoronatijd. Wat ook niet werkt, is een benadering vanuit Den Haag die er veel te veel op gericht is zoveel mogelijk mensen door het deurtje van de oude instituties te krijgen. Die oude instituties zijn lang niet perfect. Ook mensen in vaste dienst vallen buiten de boot als het gaat om, bijvoorbeeld, een goed pensioen of om een goede regeling bij ziekte.

Politici moeten geen dingen overhoop halen in segmenten die juist heel goed lopen. Maak het niet nodeloos ingewikkeld. Richt je niet op het terugdringen van het aantal zzp’ers, maar op het moderniseren van de instituties. Beperk je tot zaken als arbeidsongeschiktheid, een pensioen voor alle werkenden en het hervormen van de zelfstandigenaftrek. Hervorm de sociale zekerheid zo dat deze arbeidscontractneutraal wordt. Zo haal je de angel uit de ingewikkelde discussie over contractvorm en hoeven we niet meer moeilijk te doen of iemand ‘vast’ of zzp’er is.

Dit opiniestuk is op 17 september 2020 verschenen in het FD. Het is geschreven door Josien van Breda, voorzitter van Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers Nederland (I-ZO.nl) en Geert-Jan Poorthuis, voorzitter Governance bij de Raad voor Interim Management.