Hoge Raad schept geen duidelijkheid over criteria schijnzelfstandigheid in Deliveroo-zaak
3 april 2023, 12:25

De langverwachte uitspraak van de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak bracht niet meer duidelijkheid in het zzp-dossier. De Hoge Raad bekrachtigde het oordeel dat de Deliveroo-bezorgers geen zzp’ers zijn, maar kwam niet met een verduidelijking van de criteria voor schijnzelfstandigheid.

Naar de uitspraak van de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak werd met spanning uitgekeken. Betrokkenen hoopten dat de Hoge Raad in deze uitspraak meer duidelijkheid zou scheppen over de kwalificatie van arbeidsrelaties in het algemeen. Maar dat is niet gebeurd. In het arrest staat dat de Hoge Raad ‘op dit moment geen aanleiding ziet voor rechtsontwikkeling, omdat de wetgever met dit onderwerp bezig is’, zo meldt ZiPconomy.

De zaak Deliveroo

Waren de bezorgers van Deliveroo werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst? Het gerechtshof Amsterdam oordeelde van wel, en de Hoge Raad heeft dat oordeel in stand gelaten.

Bezorgers van Deliveroo werkten volgens hun opdrachtgever via een overeenkomst van opdracht. Volgens vakbond FNV klopte dat niet, maar werkten de bezorgers volgens een arbeidsovereenkomst. FNV spande daarom een rechtszaak aan tegen Deliveroo.

De kantonrechter en het hof oordeelden dat inderdaad sprake was van arbeidsovereenkomsten. Deliveroo stelde tegen de uitspraak van het hof echter beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Oordeel Hoge Raad

Deliveroo heeft de Hoge Raad gevraagd de uitspraak van het hof te vernietigen. Het bedrijf voerde als argumenten aan dat de bezorgers zich mochten laten vervangen en dat zij de vrijheid hadden al dan niet te werken. Dat past volgens Deliveroo niet bij een arbeidsovereenkomst.

De Hoge Raad heeft het oordeel van het hof in stand gelaten. Volgens de Hoge Raad waren de bezorgers van Deliveroo inderdaad werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Het waren dus werknemers, en geen zelfstandigen.

Argumenten Hoge Raad

Of van een arbeidsovereenkomst sprake is, hangt volgens de Hoge Raad af van álle omstandigheden van het geval. Het hof heeft die omstandigheden beoordeeld en vervolgens geoordeeld dat bij de Deliveroo-bezorgers sprake was van een arbeidsovereenkomst. Dat oordeel van het hof is volgens de Hoge Raad juridisch niet onjuist en ook begrijpelijk gemotiveerd. Het hof woog bijvoorbeeld mee dat het in de praktijk heel moeilijk was voor de bezorgers om zich te laten vervangen.

Reactie I-ZO

Deze uitspraak heeft dus weinig gevolgen voor het zzp-dossier, concludeert ook I-ZO.  “We zijn benieuwd zijn waar de wetgever mee gaat komen”, zegt voorzitter Josien van Breda. “Voor nu verandert er nog weinig. Dat wordt anders als de handhaving hervat gaat worden. Die handhaving is er trouwens niet gemakkelijker op geworden, nu de Hoge Raad de omstandigheden heeft uitgebreid met de criteria inbedding en ondernemerschap. Vrije vervanging is wel helderder geworden, in die zin dat je daar niet te gemakkelijk over kunt denken.”

De hele uitspraak met code ECLI:NL:HR:2023:443 is te vinden op rechtspraak.nl