Norm NEN 4400-2: uittreksel KvK van zzp’er maximaal 3 maanden geldig
15 juli 2021, 09:05

Bij verlenging van een modelovereenkomst mag het KvK-uittreksel van de zzp’er in kwestie maximaal drie maanden oud zijn.

Rectificatie: in een eerdere versie van dit artikel werd vermeld dat norm NEN 4400 wijzigt per 1 juli. Dit is gecorrigeerd, de wijziging is al enige tijd van kracht en betreft alleen norm NEN 4400-2.

De normwijziging werd aangekondigd op de website van Bureau Cicero, expert in certificering. Voorheen mocht het KvK-uittreksel van een zzp’er tot twaalf maanden oud zijn, dit is nu drie maanden. Dit geldt op het moment van tekenen van de verlenging van modelovereenkomsten, bij iedere verlenging.

Normen NEN 4400-1 en NEN 4400-2 reguleren de eisen waar bedrijven die personeel ter beschikking stellen aan moeten voldoen. Bij de inhuur van zzp’ers door opdrachtgevers wordt vaak gewerkt met modelovereenkomsten. Het doel van de NEN-norm is om te zorgen dat bedrijven fraudebestendig zijn en aan hun verplichtingen voldoen, een keurmerk biedt houvast aan opdrachtgevers.