Winterklaar
28 november 2018, 14:17

Wie kent het niet, het grappige filmpje van Jakobse en Van Es over het winterklaar maken van de tuin van een keurige Haagse dame? Jakobse maakt in plat Haags deze mevrouw wijs dat haar gazon waarschijnlijk scheurgras heeft. Maar met het strooien van neutronenkorrels (basterdsuiker) is dit probleem opgelost en is de dame in kwestie wat lichter geworden in haar portemonnee.

Bij het lezen van de tweede voortgangsbrief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer over de uitwerking maatregelen “Werken als zelfstandige”, schoot dit filmpje door mijn gedachten. Tja, soms ben ik even afgeleid. In dit geval wellicht niet zo gek als je ziet wat er allemaal opgetuigd wordt. Een webmodule met een uitgebreide vragenlijst voor de midden- en een opt-out voor de bovenkant van de zzp-markt.

Ook voor de BGL (Beschikking geen loonheffingen) is destijds een webmodule met een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld. Deze webmodule is toen afgeschoten. Waarin verschilt de nieuwe webmodule van de vorige? Wet- en regelgeving zijn niet gewijzigd.

Een opt-out voor zelfstandige ondernemers klinkt leuk, maar hoe werkt het? Tot nu toe laat de minister hierover niks los.

Los van de uitwerking van beide maatregelen, vraag ik me af waarvoor we deze maatregelen eigenlijk nodig hebben? Welke problemen lossen we hiermee op? Het kabinet wil met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Dit standpunt begrijp ik en deel ik. De invoering van een minimumtarief zou daarvoor de oplossing kunnen zijn, mits dit niet in strijd is met EU-recht. Maar waarom laten we het niet daarbij en wachten we het advies van de commissie-Borstlap af over de toekomst van de arbeidsmarkt? Eind 2019 is dit advies er. Voor 2021 is er toch geen nieuwe wetgeving op zzp-terrein te verwachten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ik hoop dat de minister van SZW gevoel voor humor heeft. Het is tijd om de tuin winterklaar te maken. De arbeidsmarkt zal toekomstbestendig moeten worden gemaakt. Hiaten moeten worden opgevuld. Dit ter voorkoming van scheurgrasvorming.

Lisette van Rossum

Lees ook Ondernemersovereenkomst schept duidelijkheid over de positie van zzp’ers