VAR
18 oktober 2018, 10:22

Tijdens het afgelopen Wereldkampioenschap voetbal deze zomer in Rusland was die er dan: de VAR (Video Assistant Referee), een official die de scheidsrechter assisteert en op diens verzoek beslissingen opnieuw beoordeelt met behulp van camerabeelden. Mijn jongste zoon en ik deden met veel plezier de bewegingen van de scheidsrechter na, als hij om een VAR vroeg.

Bij de letters VAR denk ikzelf aan iets anders, namelijk aan de Verklaring Arbeidsrelatie. Deze verklaring is afgeschaft zoals je weet en vervangen door een systeem van modelovereenkomsten. Dit systeem is geen lang leven beschoren geweest. Maar hoe nu verder?

In het regeerakkoord zijn drie maatregelen opgenomen. Een minimumtarief voor zzp’ers met een laag tarief, een webmodule voor zzp’ers boven dit lage tarief en een opt-out faciliteit voor zzp’ers met een tarief boven de € 75 per uur. Op de ministeries van SZW en Financiën wordt hard gewerkt aan het uitwerken van deze maatregelen.

Maar wat wil de Polder? Het zal u niet verbazen, maar niet de voorgestelde maatregelen uit het regeerakkoord. Echter met een uitzondering. Een maatregel voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving, daar is de Polder het wel over eens. Het zou een mooi idee zijn om hierover met alle stakeholders een Ronde Tafelbijeenkomst te beleggen en met elkaar hiervoor een mooie, solide oplossing te bedenken.

Maar een webmodule met 150 vragen, eh nee. Daar zitten we echt niet op te wachten. Deze vragen zijn nota bene nog eens (grotendeels) afkomstig uit het BGL (Beschikking Geen Loonheffingen) tijdperk.

Eind oktober / begin november 2018 zal minister Koolmees de leden van de Tweede Kamer rapporteren over de gemaakte voortgangen in het o zo complexe zzp-dossier. Ik kan niet wachten. In tegenstelling tot het voetbal, kan minister Koolmees helaas bij twijfel geen Video Assistant Referee inroepen.

Lisette van Rossum