Hoe doe je dat?
28 januari 2019, 14:54

U kent dat vast wel. Van die problemen op je bureau, waarvan je je afvraagt hoe ga ik die in hemelsnaam oplossen? Wat is de juiste aanpak? Wie heb ik daarbij nodig? Wat is het tijdspad? Etc. Na enig nadenken, kom je wel tot een begin van de oplossing.

Ook minister Koolmees van SZW heeft zulke problemen op zijn bureau liggen. De Wet arbeidsmarkt in balans, het zzp-dossier om maar eens twee leuke voorbeelden te noemen. Twee onderwerpen waar al heel veel over gezegd en geschreven is. Laat ik een van deze twee onderwerpen wat nader belichten. Het zzp-dossier. Een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt. Hoe ver is de minister in dit dossier? Eigenlijk nog niet zo ver. Er zijn nog geen wetsvoorstellen. Er is een poging gedaan om het gezagscriterium nader te duiden. Bij een aantal van deze duidingen kan je je (juridische) vraagtekens zetten. Er komen internetconsultaties. Diverse onderzoeken lopen er nog. Etc. etc.

Zijn al deze acties het begin van DE oplossing? Ikzelf denk van niet. De oplossing ligt niet in een nadere duiding van gezag of in de introductie van een webmodule. Dit zijn placebo-oplossingen. Maar hoe dan wel? Eigenlijk simpel. Ga terug naar de tekentafel en begin opnieuw met tekenen. En betrek daarbij de (tussentijdse) bevindingen van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap). Ik hoop echt dat deze commissie met een goed en ook bruikbaar rapport komt.

Ik wens de minister (en zijn ambtenaren) heel veel tekenplezier toe. En als de minister hulp nodig heeft met inkleuren, bied ik graag mijn medewerking aan.

Zo doe je dat dus.