Erken de waarde van de zzp’er voor zichzelf, de opdrachtgever én de economie
23 januari 2020, 15:04

Vorige week had ik een goed gesprek met vier betrokken deelnemers van het Platform zzp-dienstverleners. Wat verbindt ons? Daar waren we snel uit. Onze gezamenlijke drijfveer is om de zzp-markt beter te maken. Met dat in mijn achterhoofd las ik het eindrapport van de Commissie Borstlap. Veel aanbevelingen van de Commissie klonken als muziek in mijn oren: oog voor de waarde van werk in de breedste zin van het woord op een arbeidsmarkt die steeds wendbaarder wordt, levenslange mogelijkheden voor scholing en persoonlijke ontwikkeling vanwege snelle technologische innovaties, met als insteek dat niemand meer buiten de boot valt.

Bij al deze prachtige aanbevelingen zag ik de rol van de zzp-dienstverlener al helemaal voor me. Zzp-dienstverleners zorgen namelijk in de praktijk al vaak dat zzp’ers en opdrachtgevers op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen in hun vakgebied, ze adviseren zzp’ers over scholing en bieden netwerkbijeenkomsten aan. Ook hebben zzp-dienstverleners een belangrijke rol als het gaat om de juiste toepassing van regels en de meeste passende contractvorm. In een wendbare arbeidsmarkt met korte opdrachten en projecten, vervullen zzp-dienstverleners een belangrijke rol, dankzij hun kennis van de markt, regelgeving en door de duurzame en lange termijn relaties die zij aangaan met zzp’ers en opdrachtgevers.

Daarom is het echt een gemiste kans dat de Commissie Borstlap slechts een korte paragraaf heeft gewijd aan bemiddelaars van zzp’ers met als boodschap de risico’s die kleven aan de platformeconomie. Ik zie dat ook. Alleen moeten we ervoor waken dat de uitzondering de regel bevestigt. Ook al maak je de arbeidsovereenkomst aantrekkelijker voor werkgevers en ook al maak je de fiscale verschillen tussen zzp’ers en werknemers kleiner, ook al voer je een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in, de zzp’er blijft de meest wendbare werkende van de arbeidsmarkt. De afschaffing van de VAR, de komst van de Wet DBA, het marginaliseren van de zelfstandigenaftrek hebben geen van allen geleid tot een kleiner aantal zzp’ers.

De conclusie die je hieruit kunt trekken, is dat al het werk dat zzp’ers doen van waarde is, voor de zzp’er zelf, voor hun opdrachtgevers en voor de economie als geheel. In een rapport dat bol staat van het belang van betekenis van werk, is het bizar dat zzp’ers kennelijk betekenisloos zijn. Dus laten we de zzp-markt niet om zeep helpen. En in plaats daarvan insteken verbeteren van de zzp-markt door een goede verankering van de rechtspositie van zzp-dienstverleners en borging van hun kwaliteit en (financiële) betrouwbaarheid. Dit is een noodzakelijke stap voor een echt toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Josien van Breda, voorzitter platform zzp-dienstverleners