Goochelen
11 maart 2019, 16:52

Hou je ook zo van goochelen? Ik wel. Met bewondering kijk ik hoe de goochelaar zijn publiek weet te bespelen. Een van mijn favoriete goochelaars is Tommy Cooper. Hij maakte er een kunst van zijn goocheltrucs op onnavolgbare wijze te laten mislukken. Ook Nederland kent fantastische goochelaars. Of moet ik vandaag de dag illusionisten zeggen? Denk bijvoorbeeld aan Hans Klok. Hij is wellicht een van de snelste illusionisten van de wereld.

Een gegoochel met cijfers en letters was het deze week in het zzp-dossier. Staatsecretaris Snel stuurde een brief naar de Tweede Kamer. De brief bevat de rapportage van de 104 gehouden bedrijfsbezoeken door de Belastingdienst in het kader van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties. Een zin viel me gelijk op bij het lezen van de brief. En wel de volgende. Ik citeer: “Uit de bedrijfsbezoeken trekt de Belastingdienst de conclusie dat bij het merendeel van de opdrachtgevers sprake lijkt van in meer of mindere mate onjuist handelen”. Als jurist denk ik dan gelijk bij het lezen hiervan wat is ook al weer de definitie van het woord merendeel. De Van Dale maar even hierop nageslagen. Onder merendeel wordt verstaan het grootste deel. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dit echter helemaal niet.

In 59 van de 104 bedrijfsbezoeken lijkt sprake te zijn van in meer of mindere mate onjuist handelen. Lijkt, dat is iets anders dan dat het ook daadwerkelijk zo is. De staatssecretaris heeft het niet voor niets in zijn brief over (vermoedelijk) onjuist handelen.

Ook de mate waarin wellicht onjuist wordt gehandeld is interessant. De staatssecretaris spreekt van in meer of mindere mate. En noemt een paar voorbeelden. Bij het lezen van deze voorbeelden denk ik gelijk aan de holistische benadering door de Hoge Raad. Namelijk alle feiten en omstandigheden van het geval dienen meegenomen te worden om te kunnen komen tot een kwalificatie van de arbeidsrelatie.

De reacties op deze brief waren te voorspellen. Tweede Kamerleden vragen om (strenge) handhaving door de Belastingdienst. Diverse moties zijn ingediend met dit als doel. Woensdag 13 maart a.s. worden deze moties in stemming gebracht. Is dit dan de oplossing? Nee. Op deze manier gaan we deze kwestie zeker niet oplossen. De huidige wet- en regelgeving op dit terrein is nu eenmaal veel te complex.

Is het invoeren van een webmodule dan de oplossing? Nee, ook niet. Deze is namelijk gebaseerd op deze ingewikkelde wet- en regelgeving.

Na het lezen van de brief is me een ding heel duidelijk geworden. De tijd van pleisters plakken is nu echt voorbij. Het wordt de hoogste tijd voor een inhoudelijke discussie over zzp-schap maar dan niet langs de lijn van werknemerschap, maar langs de lijn van ondernemerschap. Anders blijven we goochelen met cijfers en getallen. Daar wordt (bijna) niemand blij van.