Bewijs maar eens wat je niet bent
7 maart 2019, 17:27

Wat je zoal kunt leren van Nickelodeon

Mijn zoon van zeven kijkt graag naar Nickelodeon. Dan vooral naar die nagesynchroniseerde series over Amerikaanse gezinnen. Vraag me niet waarom. Ik keek laatst mee met hem en toen zag ik een aflevering over een gezin waarvan de super beschermende moeder voor het eerst alleen op reis ging en man en kinderen alleen achterliet.

Om het hun gemakkelijk te maken had ze alles opgeschreven wat niet mocht. Het begon vrij simpel met niet te laat naar bed, niet snoepen en geen vreemde mensen binnenlaten. Maar het werd steeds gedetailleerder: geen ruzie maken werd uitgewerkt in: niet schoppen, niet bijten, niet krabben, niet schelden, niet in elkaars ogen prikken, niet aan haren trekken, niet de shampoo van je zus verstoppen en nog veel meer. Het hoofdstuk geen vreemden binnenlaten eindigde pagina’s later met de zin als er een roze olifant voor de deur staat, dan mag je de deur niet opendoen. De televisievader bleef vertwijfeld achter met twee dikke ordners in zijn armen.

Moraal van dit verhaal: het is ondoenlijk om volledig op te schrijven wat allemaal niet mag. En toch, dat is het aparte, is dat wel wat er gevraagd wordt van zzp’ers en hun opdrachtgevers. Voordat ze aan de slag gaan, moeten ze eerst aantonen dat ze geen werknemer en geen werkgever zijn. Wat ik heb geleerd van de modelovereenkomsten en de eerdere mislukte poging om tot een webmodule te komen, is dat je als je moet bewijzen dat je geen werkgever of werknemer bent – net als in de Amerikaanse serie – steeds meer in detail moet treden en dat elk detail weer een nieuwe vraag oproept. Tot je helemaal vastloopt. Stel, je wilt aantonen dat er geen gezagsrelatie is, hoe kijk je dan aan tegen afspraken over het bijwonen van overleggen, over het gebruik van de computer van een opdrachtgever of afspraken over werktijden? Als je met elkaar samenwerkt, is het nodig om afspraken te maken. Kijk je ernaar door de bril van de gezagsverhouding, dan kun je altijd wel een beginnetje van een arbeidsovereenkomst vinden.

Er is maar één oplossing mogelijk: laat zzp’ers en opdrachtgevers bewijzen dat ze zzp’er respectievelijk opdrachtgever zijn. Volgens het Platform zzp-dienstverleners is de ondernemersovereenkomst een goede manier om dit te realiseren. Uiteraard gecombineerd met een goede bescherming voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en een update van de sociale zekerheid. Dit is waar wij voor gaan. Uiteindelijk gaat het erom dat de deelnemers van het Platform zzp-dienstverleners in hun rol als intermediair toegevoegde waarde leveren aan opdrachtgevers en aan zzp’ers. Zo leveren zzp-dienstverleners een bijdrage aan de groei van mensen en de groei van de economie. Daar moet ruimte voor zijn.