Blog Josien van Breda – april 2020
15 april 2020, 10:31

Op maandag 2 maart was ik bij een bijeenkomst op het Ministerie van SZW over de webmodule. 2 maart, wat lijkt dat lang geleden. Toen leek corona nog bedwingbaar al kwamen er die dag acht nieuwe corona -patiënten bij en kondigde het Maasstad Ziekenhuis een opnamestop voor de IC aan.

Exact een week later werd opgeroepen om terughoudend te zijn met handen schudden. Vier dagen later op 12 maart werd de eerste reeks maatregelen aangekondigd: sociale terughoudendheid en het verbod op evenementen van meer dan 100 personen. Drie dagen later werden scholen en kinderdagverblijven gesloten en werd tot opluchting van heel veel mensen een pakket aan steunmaatregelen voor bedrijven en zzp’ers bekend gemaakt.

Werkten de ambtenaren op het Ministerie tot begin maart nog nauwgezet en ijverig, zoals dat zo mooi in art. 50 van het oude Algemeen Rijksambtenarenreglement stond, aan de webmodule, in minder dan 2 weken tijd zag Nederland er totaal anders uit. Het sociale leven komt tot stilstand, net als grote delen van de economie. Het pakket steunmaatregelen moet zzp’ers en bedrijven door deze crisis heen trekken.
Uitkeringen en kredieten zijn belangrijk en voor veel zzp’ers echt noodzakelijk om ze door deze barre tijd heen te trekken, zeker voor de zzp’ers, die van het éne op het andere moment hun inkomen als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.

Al kun je het nu nog niet goed voorstellen, er komt een tijd na corona. Zoals nu iedereen meedoet om corona in te dammen, zo zal straks iedereen mee moeten doen om de economie er weer bovenop te helpen. Zorgen dat zzp’ers met hun kennis en ideeën hun opdrachtgevers verder brengen, zorgen dat iedereen weer geld kan verdienen. Daarvoor is mijns inziens noodzakelijk dat er rust en duidelijkheid is omtrent zzp-regelgeving. En die is er op dit moment onvoldoende: komt de webmodule er wel of niet? Wanneer komt er zekerheid over verlenging van de modelovereenkomsten? Komt er verscherpte handhaving? Wat gaat de sectorgewijze benadering inhouden?

Je merkt het, veel onzekerheden voor zzp’ers, opdrachtgevers en zzp-dienstverleners. Dat is niet wenselijk, want het zou toch zo ontzettend zonde zijn als het effect van de crisismaatregelen teniet wordt gedaan doordat er na corona alsnog huiver is om zzp’er in te huren? Niet vanwege corona, of economische onzekerheden, maar vanwege te veel open eindjes in regels.

Vandaar mijn oproep aan het kabinet: Alle begrip dat op dit moment de aandacht volledig uitgaat naar corona. Maar verlies de focus op het post-corona-tijdperk niet uit het oog. Maak pas op de plaats voor nieuw beleid, neem de rust om de aanbevelingen van de commissie regulering van werk goed uit te werken en zorg dat zzp’er, opdrachtgevers en zzp-dienstverleners weten waar ze aan toe zijn. Dan kunnen zij de economie de juiste zet in de goede richting geven!

Josien van Breda, voorzitter platform zzp-dienstverleners