Save the date| werkgroep zorg van I-ZO en ABU
18 november 2020, 10:00

Beste leden van de werkgroep zorg,
Noteer alvast in je agenda: maandag 7 december 2020 van 15:00-17:00, werkgroep zorg van I-ZO en ABU!

We komen bij elkaar om in gesprek te gaan over actuele arbeidsmarktsituatie in de zorg. Door covid-19 is veel door elkaar geschud en aan de andere kant is aangekondigd beleid, zoals sectorgerichte handhaving, uitgesteld. We gaan tijdens deze sessie een SWOT-analyse maken van de zorgsector op dit moment. We staan stil bij de veranderingen door covid-19, wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Welke kansen en bedreigingen zijn er voor intermediairs in de zorg? Maar vooral: wat is er nodig voor een gezondere arbeidsmarkt in de zorg? Wat kunnen en wij daar zelf aan bijdragen? Tot slot willen we de uitkomsten van de SWOT-analyse een aantal concrete actiepunten afspreken, waar Dick en Josien met jullie mee aan de slag kunnen gaan.

Ook zullen we natuurlijk stilstaan bij de laatste ontwikkelingen in de Den Haag, zoals de zorgbonus en de webmodule.

De bijeenkomst is waarschijnlijk online. Hierover zullen jullie begin december geïnformeerd worden.

Je kunt je aanmelden via info@i-zo.nl.

Tot 7 december!

 

Met vriendelijke groeten,
Namens
Dick Voortman, senior beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden en Pensioen
en
Josien van Breda, voorzitter I-ZO Nederland